20 - 06 - 2019

Gezocht: MKB vertegenwoordiger in het Topteam Chemie

 

Enthousiast mkb-lid Topteam Chemie (m/v), 16-24 uur p/m

 

Topsectorenbeleid
Nederland heeft de ambitie om met gerichte innovatiemissies en sleuteltechnologieën maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, verduurzaming, water, landbouw, voedsel, zorg en veiligheid op te lossen en hiermee nieuwe economische kansen te creëren voor de BV Nederland.

Sinds 2011 bundelen ondernemers, wetenschappers en de overheid hun krachten in negen topsectoren. De topsectoren richten zich op innovaties, internationale samenwerking, menselijk kapitaal en investeringen in wetenschappelijk onderzoek. Er is veel bereikt, maar de uitdagingen zijn groot en er is altijd ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld door het aantrekken van uitdagers (maatschappelijke organisaties, start-ups, mkb) en nauwere aansluiting bij de innovatie activiteiten in de regio’s.

 

Topteam chemie
Deze context, in het hart van het Nederlandse industrie- en innovatiebeleid, vormt het werkterrein van de topsector chemie. De chemische sector speelt een sleutelrol bij het vinden van oplossingen rond uitdagingen op het gebied van klimaat, gezondheid en voedselvoorziening.

Het topteam bestaat uit een boegbeeld, een wetenschapper, een mkb’er en een overheidsvertegenwoordiger. Deze zogeheten ‘gouden driehoek’ van bedrijfsleven, wetenschap en overheid werkt intensief samen om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling, verduurzaming en groei van de chemische industrie in Nederland.

 

Profiel mkb-lid Topteam Chemie
Na ruim zeven jaar zal het huidige mkb-lid het team verlaten en is het Topteam Chemie op zoek naar een enthousiaste opvolger (m/v) met de volgende eigenschappen en ervaring:

 • Krachtige persoonlijkheid
 • Ruime ondernemerservaring
 • Creatief en vernieuwend denker
 • Diepgaande kennis van - en ervaring in - de sector
 • Bestuurlijke ervaring, affiniteit met/interesse in het ‘Haagse’
 • Goed netwerk binnen alle geledingen van het MKB van de sector, maar ook in staat om snel connecties buiten het MKB (o.a. wetenschap, TO2, HBO) op te bouwen
 • Verbindend vermogen, competenties om partijen bij elkaar te kunnen brengen, een brug te slaan tussen MKB en groot bedrijf en met andere topsectoren
 • Naast kennisontwikkeling en innovatie, affiniteit met menselijk kapitaal, internationalisering, digitalisering, focus op maatschappelijke uitdagingen

 

Nadere informatie en procedure

 • De werving voor mkb-vertegenwoordiger in het topteam chemie sluit op 1 september 2019
 • De leden van het topteam worden aangesteld door de Minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Het tijdsbeslag betreft 2-3 dagen per maand
 • De vertegenwoordiger vanuit het MKB in het topteam ontvangt een vaste vergoeding per maand, betreffende het maximum van schaal 16 (bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984) en de arbeidsduurfactor 0,222. Dit komt neer op een vergoeding per maand van € 1.710,57.
 • Diversiteit (balans in m/v, leeftijd en achtergrond) is een belangrijke randvoorwaarde bij de werving
 • Nadere gesprekken worden gevoerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat i.s.m. het boegbeeld chemie en de VNCI
 • Meer informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij dhr. David Pappie, Directeur Topsectoren en Industriebeleid, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (tel. 06-55493936) en/of dhr. Emmo Meijer, boegbeeld Topsector Chemie (tel. 06-83640070)
 • Een korte motivatie en CV kunt u voor 1 september a.s. richten aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat t.a.v. David Pappie, e-mail: D.Pappie@minez.nl

 


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Topsector Chemie