Drie belangrijke inzichten uit het online Responsible Care rapport

De resultaten van de jaarlijkse Responsible Care (RC) enquête staan live. RC is hét wereldwijde initiatief van de chemische industrie om haar prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu te blijven verbeteren. Op www.responsiblecare.nl  staan alle scores over 2017. Denk aan interessante visuals over het gebruik van grondstoffen, arbeid- en proces veiligheid, emissies en watergebruik. Groot voordeel is dat alle grafieken en figuren gemakkelijk zijn te downloaden voor eigen gebruik. Nieuw in deze editie zijn de cijfers over watergebruik en afval, opgesplitst naar verwerkingsmethode. Een andere interessante toevoeging op de website zijn de Sustainable Development Goals. Het afgelopen jaar is er onderzocht aan welke specifieke SDG’s de chemische industrie in NL een bijdrage kan leveren. Hieronder een top drie van interessante uitkomsten die je kunt terugvinden op de website.

 

 

 

 

LTI gedaald van 1,60 naar 1,18
In 2017 zijn er 78 incidenten vast te stellen. De LTI voor eigen werknemers is beduidend beter dan in 2016; 1,18 versus 1,60. Het merendeel van de incidenten handelde om de zogenaamde ‘slips, trips en falls’.

 

lees verder in het rapport

 

Stijging inzet biobased materialen
De sector werkt hard aan verduurzaming van de productieprocessen. Zo kijken we naar de alternatieven voor de huidige fossiele grondstoffen. Dit kan door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van biobased grondstoffen. We zien een kleine stijging in het aantal productie locaties die biobased materialen als grondstof inzetten. En ook een stijging in het aantal locaties dat gebruik maakt van gerecyclede grondstoffen.

 

lees verder in het rapport

 

Daling in emissies naar water
De stikstof emissies naar het oppervlaktewater laten sinds 2015 een licht dalende trend zien. Dit geldt ook voor de fosfor emissies. Het chemisch zuurstof verbruik (CZV) volgt min of meer de CBS productie-index voor de sector en blijft sinds 2013 redelijk stabiel op ongeveer 3300 ton per jaar.

 

lees verder in het rapport

 

VNCI initieert kritische blik op duurzame actielijnen​
De verduurzaming van de chemie is alleen gezamenlijk mogelijk. Daarom organiseerde de Koninklijke VNCI op 22 mei in NEMO in Amsterdam een stakeholderdialoog. Zo’n 80 betrokkenen uit onder meer chemie, aanpalende sectoren, onderwijs en overheid gaven een kritische blik op de drie duurzame actielijnen van de VNCI. “We moeten het samen doen,” aldus Sjoerd Looijs, senior manager Responsible Care en Duurzaamheid bij de VNCI.
Lees verder.