Aangepaste regeling MKB!dee gaat op 15 april open

 

Onlangs is de aangepaste regeling voor MKB!dee gepubliceerd. Het doel van MKB!dee is om oplossingen te vinden voor belemmeringen die mkb-ondernemers ervaren en die hen ervan weerhouden te investeren in menselijk kapitaal. Hiervoor dagen we mkb-ondernemers zelf uit om met oplossingen te komen. De regeling gaat op 15 april open.

 

Wijzigingen
Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere mkb’er. De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.

Verhoging van de arbeidsproductiviteit is belangrijk voor de Nederlandse economie. Eén van de manieren om een stijging van de productiviteit te realiseren is via investeringen in menselijk kapitaal. In kennis en vaardigheden en ook door te zorgen dat mensen op een plek terecht komen waar hun talenten het best tot hun recht komen en door hen te laten werken met nieuwe kennis en technologie. Verhoging van de productiviteit is zeker niet de enige uitdaging waar we de komende tijd voor staan. Zowel op het gebied van digitalisering als verduurzaming tekenen zich grote transities af. Het MKB dient hierbij als de motor van verandering. Net als de productiviteitsgroei, vraagt dit om investeren in mensen. Daarom zijn er 3 categorieën waarin mkb-ondernemers kunnen indienen. Naast een categorie gericht op meer technisch personeel, gaat het om het stimuleren van investeringen in menselijk kapitaal door mkb-ondernemers met het oog op digitalisering en de klimaat- en energietransitie.

 

Openstelling
De regeling gaat op 15 april open en sluit op 27 augustus. Het totaal beschikbare budget is €7.5 mln. Mkb-ondernemers kunnen zelf een aanvraag indienen, ook andere partijen kunnen aanvragen indienen, daar moeten zij dan wel tenminste 65% mkb-ondernemers bij betrekken.

Meer informatie over het indienen van een aanvraag is te vinden op rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-idee.

 

Informatiebijeenkomst MKB Idee 2019
Bent u mkb'er en ervaart u belemmeringen bij het investeren in de kennis en vaardigheden van uw personeel? Wilt u weten welke mogelijkheden de regeling MKB Idee u biedt? Kom dan naar de informatiebijeenkomst die RVO op 9 april organiseert. Aanmelden kan hier.