Carbon Leakage lijst (2021-2030)

 

De Europese Commissie heeft op 15 februari het definitieve concept van de carbon leakage-lijst voor fase 4 (2021-2030) van het EU ETS aangenomen. Vanaf 2021 kan een aanzienlijk kleiner aantal sectoren aanspraak maken op de gratis emissierechten. Ook zijn er grote verschillen met de fase 3 carbon leakage-regels. Het percentage industriële broeikasgasemissies dat kan worden aangemerkt als carbon leakage daalt van 98% naar 94%. De gratis emissierechten voor een ETS-installatie worden bepaald op basis van activiteitenniveaus en onder andere de benchmarkwaarden.

Hoewel de lijst nog definitief moet worden, is het advies van de NEa aan bedrijven om vooralsnog uit te gaan van deze lijst bij het opstellen van een aanvraag voor gratis rechten voor de periode 2021-2025.

Lees ookhttps://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1