15 - 05 - 2014

Chemie kampt met structureel investeringsprobleem

Een uiterst zorgwekkende situatie die illustreert dat de economische crisis heeft plaatsgemaakt voor een structurele crisis, zo omschrijft de VNCI de huidige stand van zaken binnen de Nederlandse chemische industrie. De chemie heeft zich duidelijk hersteld in het eerste kwartaal, de investeringen voor de lange termijn blijven desondanks sterk achter. De VNCI dringt aan op Europese maatregelen zoals lagere prijzen voor energie en grondstoffen en stroomlijning van wet- en regelgeving, zodat investeringen en innovatie meer ruimte krijgen.  

Over het eerste kwartaal van 2014 is de omzet van de chemiebedrijven met gemiddeld ruim 3 procent toegenomen bij een productiestijging van bijna 7 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Het productieniveau ligt hiermee boven dat van voor de financiële crisis van eind 2008.

Door de achterblijvende vraag in de wereldmarkten zijn de prijzen van chemicaliën in het eerste kwartaal met bijna 4 procent gedaald en staan de marges van de chemiebedrijven onder druk. Wel is de bezettingsgraad met bijna 82 procent terug op het niveau van voor de crisis, maar dat herstel heeft niet geleid tot nieuwe investeringen.

De investeringsverwachting is in het eerste kwartaal met slechts 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit CBS-cijfers. De chemie in Nederland komt uit een diep dal maar heeft nog lang niet het investeringsvolume dat nodig is voor de transitie naar een duurzame industrie.

Aardverschuiving

De VNCI is uiterst bezorgd over deze situatie. "De lage energieprijzen buiten Europa veroorzaken een ware aardverschuiving. Grote investeringen worden uitgesteld of verplaatst naar buiten Europa", zegt VNCI-voorzitter Werner Fuhrmann. "Want Europa kent relatief hoge prijzen voor energie en grondstoffen. Innovatie wordt vaak in de kiem gesmoord door te veel aan wet- en regelgeving".

Eén Europees energiebeleid en versnelling van innovatie op Europees niveau zijn volgens Fuhrmann noodzakelijk om de chemische industrie in Europa te behouden en verduurzaming van de industrie te realiseren. "Europa heeft de chemische industrie hard nodig om economisch welvarend en stabiel te kunnen zijn."

Onmisbare bedrijfstak

Fuhrmann benadrukt dat de chemiesector aan de basis staat van producten van vele industriële bedrijfstakken. De sector is daarmee een onmisbare bedrijfstak in een gezonde economie. De rol van de hele maakindustrie in Europa moet verstevigd worden in een gezond industrieel landschap.


Onderdeel van dossier(s):