De Stichting Veiligheid Voorop zoekt een Programmamanager

 

De Stichting Veiligheid Voorop zoekt een doortastende, accurate en energieke parttime (0,5 fte) Programmamanager met affiniteit met veiligheid in de (petro)chemie, met uitstekende communicatievaardigheden, en met gevoel voor (politieke) verhoudingen binnen het BRZO bedrijfsleven, en met overige belanghebbenden. De programmamanager zal met de huidige programmamanager deze duo-functie invulling geven (jobshare 1 fte).

 

Veiligheid Voorop
Een aantal branches uit de industrie zijn in 2011 samen met VNCI en VNO-NCW gestart met het programma Veiligheid Voorop om de veiligheidscultuur- en prestaties van BRZO-bedrijven verder te verbeteren. Met een thematische aanpak op:

 • Betrokken leiderschap
 • Excellente veiligheidsbeheerssystemen
 • Regionale veiligheidsnetwerken en versterking competenties
 • Veiligheid in de keten

 

Bij Veiligheid Voorop zijn anno 2019 circa 325 (85%) van de BRZO bedrijven verbonden via 18 brancheorganisaties en 6 regionale veiligheidsnetwerken. Jaarlijks wordt gerapporteerd over de veiligheidsprestaties op basis van indicatoren en activiteiten die mede door veiligheid Voorop zijn geïnitieerd.

Het programmamanagement coordineert het meerjarenprogramma 2019-2021 waarbij projectwerkgroepen de uitvoering invullen en afleveren. Uiteindelijk moet de collectieve inspanning van de betrokken leden een meetbare verbetering van de veiligheidscultuur brengen die de veiligheidsprestaties in de sector positief beinvloed. Naast het gestructureerd verzamelen, uitwisselen en vergelijken van kennis en informatie moet de meerwaarde voor de aangesloten en betrokken partijen concreet zichtbaar zijn. Veiligheid Voorop moet een breed draagvlak hebben bij de BRZO bedrijven, en bij lokale, regionale, en landelijke bestuurders.

 

Wat is de inhoud van je werk?

 • Ondersteunt het bestuur in de visieontwikkeling op structurele veiligheidsverbetering;
 • bouwt het bestaande ledenveld uit tot een constructief, lerend netwerk met focus of implementatie van verbeterkansen en terugkoppeling van ervaringen;
 • maakt jaarlijks een jaarplan van activiteiten en update het meerjarenplan met draagvlak van de projectgroepen, en legt dat ter goedkeuring voor aan bestuur;
 • zorgt voor de uitvoering van het meerjarenprogramma 2019-2021 in lijn met eisen van subsidiebeschikking en legt hierover verantwoording af aan het bestuur;
 • coördineert ontwerp en uitvoering van het jaarlijkse Veiligheidsdag event
 • ondersteunt de branche die verantwoordelijk is voor één van de specifieke pijlers van Veiligheid Voorop bij de invulling van het programma voor die pijler;
 • denkt mee, verbindt en initieert samen met branches activiteiten en projecten binnen het programma, en zorgt voor draagvlak bij bestuur en betrokken branches en deelnemende bedrijven de leden, de voorbereiding en de (financiële) bewaking hiervan;
 • voert (primair) gesprekken ter uitvoering van het programma met de aangesloten branches, andere bedrijfstakken, regionale veiligheidsnetwerken, bedrijfsleven, overheden, wetenschap en niet-gouvernementele organisaties;
 • participeert (secundair) namens Veiligheid Voorop in werkgroepen en overlegorganen, en weet met overtuiging de belangen van het programma voor het voetlicht te brengen;
 • informeert en adviseert de deelnemers aan Veiligheid Voorop over relevante externe ontwikkelingen die van belang zijn voor het programma;
 • maakt de jaarlijkse voortgangsrapportage voor het programma Veiligheid Voorop, mede met oog op jaarlijkse toezending ‘Staat van de Veiligheid’ naar de Tweede Kamer.

 

Wat vraagt Stichting Veiligheid Voorop van jou?

 • affiniteit met en visie op thema veiligheid met een natuurlijke nieuwsgierigheid voor nieuwe, externe impulsen;  
 • werkervaring en een relevant netwerk in, kennis van of affiniteit met de (petro)chemische industrie met begrip van de dilemmas die in de fabriek leven;
 • kennis van politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • minimaal een hbo-niveau werk en denkniveau na een afgeronde hbo-/wo-opleiding, en beschikt over 4 tot 8 jaar relevante werkervaring;
 • bewezen leidinggevende ervaring met complexe projecten, programma- en  projectmanagement;
 • in staat om intern en extern samenhang te creëren, faciliteren en te duiden;
 • organiseert en stimuleert samenwerking en draagvlak met ervaring in stakeholder management;
 • uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
 • charismatisch, authentiek en empathisch.

 

Wij biedt Stichting Veiligheid Voorop jou?
Een dynamisch werkomgeving bij de Stichting Veiligheid Voorop met de mogelijkheid om te samen te werken bij de verschillende aangesloten brancheverenigingen. Wij bieden een parttime baan van 0,5 fte  (in duofunctie, jobshare 1 fte) voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging met een beloning in lijn met de verantwoordelijkheden.

 

Informatie
Wilt u meer weten over deze opdracht, neem dan contact op met Willem-Henk Streekstra (VNO-NCW en lid bestuur Stichting Veiligheid Voorop, 070 – 3490359). Meer informatie over Veiligheid Voorop is te vinden op www.veiligheidvoorop.nu.

 

Interesse
Gelet de aard en omvang van de functie en het project nodigen wij graag projectleiders/-managers a.i. uit die zich in dit profiel herkennen te solliciteren.
U kunt uw motivatie en curriculum vitae, eventueel voorzien van offerte tot 20 maart 2019 per email richten aan de heer W.H. Streekstra.