Aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid Chemelot

 

De staatssecretaris concludeert dat het voeren van beleid dat is gericht op de versterking van de omgevingsveiligheid van chemieclusters nodig is en kansen biedt.  

In het regeerakkoord is vastgelegd dat per jaar 50 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie SZW om onder meer het inspectiebereik bij Brzo-bedrijven te vergroten en blootstelling aan gevaarlijke stoffen aan te pakken.

Een aantal aanbevelingen van de OVV wordt opgepakt binnen het programma Duurzame Veiligheid 2030, zoals de communicatie tussen bedrijven en omwonenden. Het vertrouwen van omwonenden gaat omhoog als bedrijven open communiceren en bereikbaar zijn. Versterking van de communicatie is dan ook een doel van het programma. 

BRZO+ zal aandacht besteden aan veroudering van chemische installaties en toepassing van nieuwe technieken. Als laatste biedt de transitie naar een concurrerende en circulaire industrie een kans om veiligheid te betrekken bij de innovaties en investeringen die al nodig zijn door het klimaatakkoord.  

 

Lees meer in de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer