Voorlichtingsbijeenkomsten over de Mededingingswet

 

Bron: VNO-NCW

 

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een serie voorlichtingsbijeenkomsten getiteld 'ACM: toezicht op concurrentie'.
Deze bijeenkomst is interessant als u bijvoorbeeld wilt samenwerken met andere ondernemers, of als u concurrentie van (lokale) overheden ervaart.

 

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 19 maart in Den Haag
Deze bijeenkomst vindt ook plaats op 26 maart in Oranjewoud | 28 maart in Oosterbeek | 4 april in Helvoirt | 9 april in Herkenbosch

 

De regels van de Mededingingswet
Iedere ondernemer heeft te maken met de Mededingingswet. Maar het is best ingewikkeld om de mededingingsregels toe te passen op de eigen situatie. Wat mag nu wel of niet, en onder welke omstandigheden? Wij horen vaak dat ondernemers twijfelen over toepassing van de regels en daarom maar afzien van samenwerking met andere partijen, bang voor sancties wanneer zij de wet onverhoopt toch overtreden. Dat is niet de bedoeling van de wet, die juist moet zorgen voor gezonde marktwerking. Na deze bijeenkomst weet u waar u op moet letten als het om samenwerking met andere ondernemers of concurrentie met overheden gaat. 

 
Programma
Allereerst zal de ACM vertellen over haar werkwijze en wat wel en niet mag als ondernemers willen samenwerken. Daarna gaat de ACM in op de praktijk van adviesprijzen van leveranciers (verticale prijsbinding). Tenslotte vertelt de ACM over de regels waar overheden zich aan moeten houden wanneer zij met u concurreren (Wet Markt en Overheid).

 

Er is gelegenheid voor het stellen van vragen. U kunt deze ook vooraf indienen. De ACM kan niet ingaan op specifieke casussen.

  •  15.30 uur  Inloop en registratie
  • 16.00 uur  Opening door dagvoorzitter
  • 16.05 uur 
    • Introductie ACM en toelichting op de Mededingingswet door ACM
    • Verticale prijsbinding
    • Markt en overheid
  • 18.00 uur  Borrel

 

Deelname, kosten en aanmelden
De toegangsprijs bedraagt € 55,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit bedrag wordt via een éénmalige machtiging van uw rekening afgeschreven. U wordt vriendelijk verzocht deze machtiging (zie antwoordformulier) te ondertekenen.


 
U kunt zich hier, door middel van het antwoordformulier, opgeven voor deelname aan één van de bijeenkomsten. De verwerking van uw aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst. Kort voor de bijeenkomst ontvangt u nog een bevestiging met aanvullende informatie.