Klimaatakkoord: tussenstand en implicaties voor leden

 

 

Martijn Broekhof, hoofd Energie & klimaat bij de Koninklijke VNCI, geeft in deze terugkerende column elke maand een update.

Deze keer staat centraal: de interpretatie van het ontwerpklimaatakkoord en de betekenis voor uw organisatie. Ook blikken we vooruit op hoe u zich op het definitieve klimaatakkoord kunt voorbereiden en wat u van de VNCI kunt verwachten in 2019.

 

Wat kunt u verwachten van de VNCI in de aanloop naar het definitieve Klimaatakkoord?
​De VNCI maakt zich op dit moment sterk voor de uitvoering van het ontwerpakkoord zoals het in december onderhandeld is. Ik verwijs u ook graag naar de hoofdpunten notitie opgesteld door de VNCI. Aangezien er nog veel onduidelijkheid is en de politiek zich niet ongemoeid laat, kan er nog wat geschaafd en geslepen worden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de conclusies van de doorrekening van het PBL. Deze verwachten we 13 maart 2019. De verdere uitwerking is geen sinecure. De sectorklimaatafspraak is niet een eenvoudige vertaling van een ontwerp‑klimaatakkoord naar een convenant tekst, maar vereist op vele punten een heldere éénduidige interpretatie van de intentie. Hiertoe zijn verschillende werkgroepen opgesteld met specialisten vanuit de industrie die input geven aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

Geplande bijeenkomsten
De VNCI organiseert een aantal bijeenkomsten om in discussie te gaan over de implicatie van het ontwerp-klimaatakkoord:

19 februari: Winterlezing Klimaatakkoord (EIC Mainport, Rotterdam). In samenwerking met Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, VNCI en VNPI.

20 februari: Het grote industriedebat: klimaat en economie in de regio (Wijnhavengebouw Universiteit Leiden, Den Haag). In samenwerking met VNPI, VemW, en Universiteit Leiden. 

 

Hoe kunt u zich voorbereiden op het definitieve akkoord?
Er is op dit moment nog flink wat onzekerheid over het klimaatakkoord. Desalniettemin is de tijdslijn zeer kort. Het streven in het ontwerp-klimaatakkoord is om begin 2020 alle CO2 reductieplannen ingediend te hebben bij RVO. Het is dus cruciaal dat chemiebedrijven reeds beginnen met de voorbereidende stappen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: 

Lees verder... (ALLEEN VOOR LEDEN):

 

verder lezen (ik ben ingelogd)

 

verder lezen (inloggen)

 


Martijn Broekhof - Hoofd Energie & klimaat

 

Overige columns van Martijn Broekhof:

 

Wat is de status van de klimaatonderhandelingen? (okt 2018)

 

Spannende fase in de klimaatonderhandelingen? (nov 2018)

 

Klimaatakkoord: kabinet is aan zet (apr 2019)

 

Een klimaatakkoord met haken en ogen (jun 2019)