09 - 05 - 2014

Toekomstgerichte chemiestrategie moet hoge energiekosten aanpakken en inzetten op innovatie

Essenscia en de VNCI hebben deze week een rapport uitgebracht over de uitdagingen waar de chemie in Nederland en Vlaanderen voor staan als gevolg van de ontwikkelingen van energie- en grondstofkosten. Het rapport geeft aanbevelingen aan de Nederlandse en Vlaamse overheid met als doel om in oktober 2014 een gezamenlijk pakket met actiemaatregelen vanuit overheid en industrie te presenteren. De industrie wil zo komen tot een nieuwe Europese energiestrategie, zodat de bedrijven uit het ARRRA-cluster zich met gelijke wapens op de internationale markt kunnen begeven.

Het ARRRA-cluster (Antwerpen-Rotterdam-Ruhr-Rhine Area) behoort tot de top 3 van grootste chemische clusters in de wereld en levert een aanzienlijke bijdrage aan het bbp van beide landen. Een gemeenschappelijke toekomstgerichte strategie om de toekomst van dit cluster te verzekeren is van groot belang.

Voor de realisatie van dit rapport is nadrukkelijk gebruik gemaakt van de eerdere analyse die de VNCI samen met Deloitte heeft geschreven over de economische impact van schaliegas.

De komende maanden worden besteed om te komen tot concrete acties vanuit de nationale overheden. De resultaten hiervan zullen worden gecommuniceerd tijdens een persmoment met minister-president Rutte en de afvaardiging vanuit Vlaanderen en Duitsland in oktober aanstaande.

Lees hier het rapport ‘Contribution to a future oriented energy strategy for the chemical industry’

Meer informatie

Reinier Gerrits, Speerpuntmanager Energie en Klimaat, 070 337 87 25, e-mail gerrits@vnci.nl


Onderdeel van dossier(s):