Wat is de status van de klimaatonderhandelingen?

 

Martijn Broekhof, hoofd Energie & klimaat bij de Koninklijke VNCI, geeft in deze terugkerende column elke maand een update.

 

Om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland zich ten doel gesteld in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% te reduceren ten opzichte van 1990. Hoe Nederland dit gaat doen, daarover onderhandelen overheid, bedrijfsleven en andere belangengroepen al enige maanden, om eind dit jaar een maatschappelijk breed gedragen klimaatakkoord te presenteren. Wat is de stand van zaken en wat is de inzet van de Koninklijke VNCI? Ik praat je graag bij.

 

Industrietafel
De onderhandelingen vinden plaats aan vijf 'thematafels’ voor industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, landbouw en mobiliteit. De VNCI zit namens de industrie aan de industrietafel en wordt vertegenwoordigd door VNCI-directeur Colette Alma. Zelf zit ik in een aantal beleidstechnische werkgroepen over onderwerpen zoals 'level playing field' en ‘instrumentenmix’.

 

Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord
Afgelopen juli presenteerde de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels, samen met de vijf tafelvoorzitters, een 'Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelde na een analyse dat het genoeg potentieel heeft om aan de gevraagde CO2-reductie te voldoen, maar dat het kabinet aan zet was om de benodigde kaders te scheppen. Het kabinet kwam vervolgens in haar reactie met drie richtingen voor de industrie: de industrie moet werk maken van kostenreductie voor CO2-reductiemaatregelen, er moet een borgingsmechanisme komen om het behalen van de doelstelling te waarborgen en de overheid wil maatwerkafspraken maken met grote industriële partijen.

 

Industriepositie
De industrie heeft de afgelopen maanden hard doorgewerkt, in co-creatie met de overheid en ngo's, om in werkgroepen te kijken naar detailonderwerpen zoals monitoring en accounting, hoe instrumenten zoals een tendermechanisme eruit moeten zien, hoe we de huidige convenantensystematiek gericht op energie-efficiency kunnen omzetten naar een systematiek gericht op CO2-reductie, en hoe we willen omgaan met waterstof. Daarnaast hebben de VNCI en VNO-NCW een brede ETS-industrie-vergadering gevormd onder leiding van VNCI-voorzitter Bernard Wientjes. Hierin bespreken de ‘grote 12’ bedrijven en de ‘ETS branches’  industrieposities in de onderhandelingen.

 

Kosten en CCS
Bij de onderhandelingen zijn de twee belangrijkste discussiepunten voor de chemische industrie: waar komen de kosten te liggen? en: welke ruimte komt er voor CCS? De VNCI streeft naar een akkoord waarbij de industrie kan verduurzamen zonder dat onze internationale concurrentiepositie geschaad wordt. Dit zijn we nadrukkelijk met de overheid overeengekomen en het is onze belangrijkste voorwaarde voor het verduurzamingstraject. Daarnaast vinden we het belangrijk dat elk bedrijf de ruimte krijgt om de verduurzamingsstrategie te volgen die het best bij dat bedrijf past. Het ambitieuze streven is om begin december tot een akkoord te komen waarin dit is gewaarborgd, met daarna eventueel nog wat wijzigingen van punten en komma's, zodat er eind dit jaar een definitief akkoord ligt.

 


Martijn Broekhof - Hoofd Energie & klimaat

 

 

Spannende fase in de klimaatonderhandelingen? (nov 2018)

 

Klimaatakkoord: tussenstand en implicaties voor leden (jan 2019)

 

Klimaatakkoord: kabinet is aan zet (apr 2019)

 

Een klimaatakkoord met haken en ogen (jun 2019)