25 - 09 - 2018

Chemie Landkaart: chemieclusters en innovatie hotspots in een overzicht

 

VNCI Voorzitter Bernard Wientjes benadrukte het op 18 september jl. al in een reactie op de miljoenennota: “Het extra geld dat het kabinet nu gaat investeren in innovatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het laten groeien en bloeien van de vele innovaties die nu al worden ontwikkeld in de chemische industrie in ons land.” Om de transitie voor elkaar te krijgen moet de chemische industrie zich niet alleen richten op de korte termijn maar moet ze ook nu al volop inzetten op innovatie en de doorontwikkeling van de technologieën die nodig zijn voor 2050 maar nu nog niet rendabel zijn.

De VNCI heeft in de Chemie Landkaart de chemieclusters en innovatie hotspots samen met Chemielink en Holland Chemistry in beeld gebracht. Een handig overzicht wat laat zien dat er dag in dag uit door heel Nederland gewerkt wordt aan de innovaties van de toekomst.

 

 

Zes chemieclusters met gevestigde bedrijven en 300 start ups
Onno de Vreede, hoofd Innovatie & human capital: “Nederland zit in de kopgroep van chemielanden van Europa en heeft zichzelf de afgelopen 100 jaar goed op de kaart gezet. Zes Chemieclusters met gevestigde chemiebedrijven, 300 start ups. Groeikernen voor kennis- en innovatie, van noord naar zuid, van oost naar west. En publiek private samenwerkingen op alle onderwijs niveaus. Uitdaging voor de chemie? Versnellen van de opschaling van deze nieuwe processen; biobased, waterstof, electrificatie en recycling.

 


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Innovatie
Startup
Ilabs
Coci's
100 jaar VNCI
Scale-up