Veiligheid Voorop Veiligheidsdag 2018

 

Op 1 november staat de Veiligheid Voorop Veiligheidsdag 2018 in het teken van zien en kijken. Wat is jouw perspectief? Waar richt jouw blik zich op? Wat is bepalend voor jouw referentie, focus of scope? En wie vertelt je wat je niet ziet? Waar zitten jouw blinde vlekken? Wat kun je waarnemen zonder te kijken?

Veiliheid Voorop nodigt collega bestuurders, branche- en sectorgenoten uit om jouw waarnemend vermogen te verkennen. Vanuit verschillende perspectieven wordt het ZIEN onder de loep genomen. Kijken, zien en waarnemen spelen een bepalende rol in hoe veilig we ons voelen, maar ook in de manier waarop we omgaan met het thema veiligheid.

Marjan van Loon (president-directeur Shell Nederland) nodigt uit en biedt niet alleen een perspectief op de toekomst maar ook prachtige uitzichten op ‘t IJ; Damiaan Denys (psychiater en filosoof) laat ons zien wat angst voor invloed heeft op onze waarneming en hoe hetgeen we zien bepaald wordt door onze verbeelding; Victor Mids ontkracht vervolgens alle inzichten weer door in te spelen op datgene wat aan ons zicht onttrokken wordt; Stientje van Veldhoven toont zich bovendien in hoogst eigen persoon en deelt met ons haar visie op integrale veiligheid.


Meer informatie is te vinden op www.ikzieikziewatjijnietziet.nu.