Essaywedstrijd 'Duurzaam Veilig'

 

… hoe ziet dat eruit? Welke vormen neemt dat aan? En wat kunnen of moeten we doen om in een steeds complexer wordende samenleving de veiligheid duurzaam te waarborgen? 

Klik hier voor de PDF versie.  

 

De (petro)chemische industrie en de overheid pakken hier proactief een faciliterende en coördinerende rol. In het Programma Duurzame Veiligheid 2030 werken overheid, bedrijfsleven en de wetenschap samen aan een vitale (petro)chemische industrie zonder noemenswaardige incidenten. Met een blik op de toekomst worden activiteiten en interventies ontwikkeld, getest en uitgevoerd die de veiligheid in de (petro)chemische sector significant en duurzaam verbeteren.

De krachten zijn gebundeld in 5 aandachtsgebieden die in de vorm van ‘roadmaps’ de ontwikkeling naar een duurzame veilige toekomst faciliteren. Jij bent uitgenodigd om mee te denken en dit programma te verrijken met jouw creatieve, vernieuwende of inspirerende ideeën.

 

Aandachtsgebieden (roadmaps)
Het essay richt zich op een of meerdere thema’s die in het programma onderkend worden. Te weten:

 • Duurzaam Assetmanagement
 • Integrale uitvoering beleid
 • Transparantie
 • Ruimte voor (petro)chemische clusters
 • Hoogwaardige kennis 

 

Voor wie?
Professionals uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap (studenten en afgestudeerden) die zich verbonden weten met dit thema.

 

Prijzen
Het ministerie stelt 3 keer een budget ter waarde van €25.000 ter beschikking om het betreffend omschreven winnende idee of concept uit te werken, te onderzoeken of anderszins in de praktijk om te zetten. Je kunt een opleiding volgen of een stage financieren, onderzoek (laten) doen, prototypen ontwikkelen, pilot inrichten etc. Alles wat bijdraagt de idee of het voorstel te concretiseren.

Bovendien zullen de winnende essays gepubliceerd worden op de website Veiligheid Voorop en kans maken te verschijnen in één of meerdere vaktijdschriften van de aangesloten branches. Alle genomineerde essays (shortlist) zullen in een aparte bundel verschijnen uitgegeven door het ministerie.

 

Criteria
Het essay moet voldoen aan de volgende criteria:

 • Het essay is een betoog waarin duidelijk een standpunt wordt ingenomen
 • Het essay is geschreven in de Nederlandse taal en voorzien van bronvermelding
 • Het essay bevat maximaal 4000 woorden

 

Beoordelingsproces
De beoordelingscommissie zal een voorselectie maken en een shortlist van maximaal 10 essays samenstellen voor de jury. De jury zal de betreffend geselecteerde inzendingen beoordelen op inhoud, opbouw, actualiteit, onderbouwing, helderheid van de uitgangspunten, creativiteit en toepasbaarheid. 
 

De jury
Vertegenwoordigers van resp. industrie, overheid, wetenschap en … de toekomst!

 • Ruud van Doorn (CEO Billfinger) 
 • Peter Torbijn (Dir. Veiligheid en risico’s MINIenW)
 • Prof.dr.ir. Pieter van Gelder (veiligheidskunde TU Delft)
 • Christiaan Kromme (futurist en schrijver) 


Aanmelden
Meld je alvast aan zodat Veiligheid Voorop weet dat je essay eraan komt en stuur dan uiterlijk woensdag 1 augustus 2018 het essay in via essay@veiligheidvoorop.nu.
Stuur het essay als word- of pdf-bestand mee in de bijlage. Vermeld bij het inzenden je contactgegevens en de naam van bedrijf of organisatie waaraan je verbonden bent. Geef daarnaast ook aan wat je als prijs zou willen ontvangen (zie Prijs).

 

Prijsuitreiking
De staatssecretaris Stientje van Veldhoven zal de schrijvers van de winnende essays bekendmaken tijdens de High Level Meeting ‘Duurzame Veiligheid 2030’ op maandag 24 september 2018. De inzenders van de essays die genomineerd zijn (shortlist) worden hiervoor uitgenodigd.

 

Vragen?
Neem voor vragen over de essaywedstrijd contact op met essay@veiligheidvoorop.nu.

Op deze essaywedstrijd zijn voorwaarden van toepassing www.veiligheidvoorop.nu