Reactie Koninklijke VNCI hoofdlijnen Klimaatakkoord

 

De minister van Economische Zaken en Klimaat Erik Wiebes heeft vandaag de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord in ontvangst genomen van de voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels en de vijf tafelvoorzitters.

 

Reactie directeur Koninklijke VNCI
Colette Alma, directeur van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) geeft aan dat het goed is dat de hoofdlijnen voor de klimaattransitie van de industrie uitgezet zijn. “Er ligt nu een stevige basis om op verder te werken. De afgelopen weken hebben de verschillende industrieclusters een topprestatie geleverd om in korte tijd projecten op een rijtje te krijgen waarmee de indicatieve opgave gehaald kan worden. De komende maanden zal vol worden ingezet op het uitwerken van de ingediende voorstellen, om op basis daarvan tot concrete afspraken te komen. Waarbij we in ogenschouw moeten blijven nemen dat het voor internationaal opererende sectoren zoals de chemie belangrijk is dat het buitenland ons in onze ambities volgt.”

 

Duurzame industrie
De broeikasgasemissies door de industrie zijn in de periode 1990-2016 aanzienlijk afgenomen (-32%), terwijl de industriële productie in deze periode substantieel is gegroeid. De Nederlandse industrie behoort tot de duurzaamste industrieën van de wereld. Maar ook in de komende decennia wil de chemische industrie succesvol zijn in een wereld vol concurrenten en duurzaam bijdragen aan welvaart en welzijn. Het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen tot bijna nul in 2050 is een belangrijke opgave voor het hele land en zeker ook voor de chemische industrie.

 

Nu investeren
Alma: “Het is belangrijk om te realiseren dat de chemische industrie nu moet investeren om de klimaattransitie binnen de industrie snel genoeg te realiseren. De sector kan zich daarbij niet alleen richten op de korte termijn maar moet ook nu al volop inzetten op innovatie en de doorontwikkeling van de technologieën die nodig zijn voor 2050 maar nu nog niet rendabel zijn. Hierbij is het cruciaal om in de uitvoering samen te werken met de overheid en gezamenlijk te zorgen dat Nederland een aantrekkelijk land blijft om in te investeren.”

Vandaag zijn de contouren van de industrietransitie gepresenteerd. Het is nu zaak om deze verder uit te gaan werken en concreet te maken. Er is de tweede helft van het jaar nog veel werk aan de winkel. De Koninklijke VNCI zal zich hier de komende maanden volop voor inzetten.

 

Op woensdag 11 juli ging Colette Alma bij BNR Radio in gesprek met Remco de Boer en Olov van der Gaag over de gepresenteerde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.
Het gesprek is hier terug te luisteren.

 


Ed Nijpels - Fotografie: Christiaan Krouwels