9 PJ extra energiebesparing ruimschoots gehaald door industrie

Op 1 mei jl. heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een brief naar de Kamer gestuurd over de voortgang uitvoering maatregelen voor 100 PJ extra besparing Energieakkoord. Zoals te lezen valt in de Kamerbrief hebben de gezamenlijke industriële bedrijven de gevraagde 9 PJ extra energiebesparing ruimschoots gehaald.

Een jaar geleden kwam de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)met VNO-NCW en andere brancheorganisaties tot een overeenkomst (zogenaamde Addendum 9PJ) met het ministerie van Economische Zaken. Deze overeenkomst richtte zich op het individueel commitment van bedrijven aan het realiseren van een deel van de extra 9 PJ energiebesparing tot 2020. Deze energiebesparing was nog nodig voor de uitvoering van het Energieakkoord 2013 en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Besparing energiegebruik gelijk aan 135.000 huishoudens
Reinier Gerrits, hoofd Energie en Klimaat bij de VNCI: “Met de aanvullende individuele besparingsafspraken die de bedrijven met het ministerie hebben gemaakt is ruimschoots invulling gegeven aan de noodzakelijke extra energiebesparing tot 2020, waarbij chemische industrie meer dan haar evenredig deel voor haar rekening genomen heeft. Samen met de overheid geeft de chemische industrie op deze wijze overtuigend invulling aan de gestelde klimaatdoelen. Alleen door goed en intensief samen te werken kunnen we ook de volgende noodzakelijke stappen gaan zetten. In onze Routekaart 2050 schetsen wij voor de chemische industrie welke paden we vanaf nu met overheid en bedrijfsleven moeten inzetten.

 

Download hier het rapport Routekaart 2050: Chemistry for Climate

 

Lees meer: Terugdringen uitstoot broeikasgassen vraagt nu actie

 

 

MEE-convenant
De afspraken over de 9 PJ kwamen bovenop het succesvolle MEE-convenant, waarin overheid en bedrijven afspraken maken over energiebesparing. Mede door deze aanpak loopt de Nederlandse industrie voorop als het gaat om het besparen van energie. De nieuwe afspraken volgen een zelfde aanpak.

Ter vergelijk: 9PJ is ongeveer gelijk aan het jaarlijks energiegebruik van 135.000 huishoudens