Wat kan uw bedrijf bijdragen aan het nieuwe Klimaatakkoord? Laat uw stem horen in de web-enquête

Een aantal VNCI leden is rechtstreeks betrokken bij de onderhandelingen van het Klimaatakkoord (waaronder de 12 grootste emittenten). Het is ook belangrijk dat bedrijven die niet rechtstreeks aangesloten zijn hun stem kunnen laten horen.

Eerder informeerden wij u over het onderhandelingsproces voor een nieuw Klimaatakkoord.

Belangrijke inzet in dit traject is onze Routekaart naar 2050 ‘Chemistry for Climate – acting on the need for speed’. De VNCI vindt het ook erg belangrijk om te horen wat uw bedrijf voor de komende periode zelf voor mogelijkheden ziet voor verduurzaming tot 2030. Daarnaast vernemen wij graag of u nu al een project voorziet dat u graag wilt realiseren, en dat een significante bijdrage aan CO2 reductie kan leveren, en dat in beeld komt als als er in het nieuwe Klimaatakkoord additionele (financiële) ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar komen. Cruciaal daarbij is ook aan te geven wat eventuele barrieres zijn voor uitvoering van zo’n project.  .

VNCI realiseert zich dat u met het lopende Energieakkoord en het daaruit voortvloeiende addendum voor 9PJ bovenop het MEE convenant en aanscherping van het MJA3 al veel informatie heeft moeten aanleveren. Vanwege de potentiële impact voor u als bedrijf willen we toch graag opnieuw uw medewerking vragen voor deze korte enquête.

Mocht u nog vragen hebben voordat of terwijl u de enquête invult, neemt u contact op met Reinier Gerrits, Hoofd energie en klimaat VNCI (06-34924871)

 

Naar de enquête (alleen voor leden LET OP: eerst inloggen)