Voorlichtingsbijeenkomst beoordeling implementatieplannen PGS-29

In het voorjaar van 2017 heeft VNO-NCW samen met de branches VNPI, VNCI, VOTOB en NOVE en vertegenwoordigers van de overheid, twee bijeenkomsten georganiseerd over het beleidskader “tankputbrandscenario’s (TPB)”, dat is opgesteld in het kader van PGS-29. Dit beleidskader is van toepassing op bedrijven, die beschikken over PGS 29 tanks met een vast dak, waarin klasse 1 en/of klasse 2 vloeistoffen zijn opgeslagen.

 

Fase 1
De hiervoor genoemde bedrijven moesten uiterlijk 1 mei 2017 een plan indienen op basis van het beleidskader TPB (fase 1).
In deze fase is de interventiecategorie getoetst door de overheid, namelijk 1, 4 of een 24 uurs. De interventie-categorie is beoordeeld door het bevoegd gezag op basis van het beleidskader en de bedrijven hebben hiervoor een brief ontvangen van het bevoegd gezag, waarin de interventiecategorie is vastgelegd.

 

Fase 2
De volgende stap (fase 2) is de uitwerking in een implementatieplan, waarbij bedrijven de mogelijkheid krijgen om op basis van de interventiecategorie de toepassing van repressieve middelen verder uit te werken, dit kan stationair en/of mobiel en individueel of gezamenlijk.
Dit moet uiterlijk 1 september 2018 (in plaats van 1 maart 2018) ingediend te worden, inclusief een intentieverklaring, indien gekozen wordt voor een samenwerkingsverband. Het plan wordt beoordeeld aan de hand van het onlangs afgeronde beoordelingskader dat door de landelijke werkgroep “beleidskader tankputbrandscenario’s” met vertegenwoordigers van de industrie en overheid is opgesteld.

 

VNO-NCW, betrokken branches en overheid (Landelijk expertise centrum BRZO van de Veiligheidsregio, de omgevingsdienst en Inspectie SZW) organiseren een landelijke voorlichtingsbijeenkomst over fase 2 van het beleidskader. In deze bijeenkomst worden het beoordelingskader van de implementatieplannen en de praktijkervaringen toegelicht en uitgewisseld.

 

Hiervoor zijn de PGS-29 bedrijven uitgenodigd voor deze voorlichtingsbijeenkomst, die zal plaatsvinden op 23 april.

Voorlichtingsbijeenkomst PGS-29
Maandag 23 april 2018 van 12.00 tot 17.30 uur
VNO-NCW/MKB-Nederland, Bezuidenhoutseweg 12 

Het aantal beschikbare plaatsen is 100, dus vol is vol!


Eventuele deelname kan worden bevestigd door te mailen naar karia@vnoncw-mkb.nl. Wij willen u vragen om bij uw aanmelding de volgende informatie van de deelnemers door te geven:

  • Voornaam/achternaam
  • Bedrijf/organisatie
  • Emailadres