Subsidies energie-innovatie van de Topsector Energie

Met de Routekaart 2050 ‘Chemistry for Climate – acting on the need for speed’ heeft de VNCI met haar leden inzichtelijk gemaakt hoe zij zowel haar eigen emissies als ook haar grondstoffen wil gaan verduurzamen. Een ambitieuze opgave waarbij we graag samenwerken met andere partijen.

In dat kader brengen we graag het volgende bij u onder de aandacht. Op 3 april gaan vanuit de Topsector Energie een aantal subsidieregelingen open die ook relevant kunnen zijn voor de verduurzaming van de chemiesector, onder andere:

 

  • BBEG innovatie: 500k subsidie per project, 3.1M beschikbaar, tender.
  • CCUS: 1000k subsidie per projec per project t, 3.88M beschikbaar (first-come-first-serve, uit te geven in 2018)
  • Waterstof: 1000k subsidie per project, 3.88M beschikbaar (first-come-first-serve, uit te geven in 2018)
  • DEI: 6000k subsidie per project, 2x 20M beschikbaar, tender.
  • E&I JIP’s: 1000k subsidie per project, 5.75M beschikbaar, tender.
  • Haalbaarheidsstudies: 50k per project, 5.1M beschikbaar (first-come-first-serve, uit te geven in 2018)
  • Haalbaarheidsstudies CCUS: 2000k per project, 7.8M (first-come-first-serve, uit te geven in 2018)

 

Voor meer informatie op deze regelingen: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie.