Lancering Routekaart 2050 | Chemistry for Climate

Chemie viert vernieuwing in 2018. Het jaar waarin de VNCI 100 jaar bestaat. De rijke historie van de vereniging en de chemische industrie heeft ons prachtige innovaties opgeleverd.

Inmiddels staan we voor de volgende uitdaging. Hoe kan de Nederlandse chemiesector haar bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs? Waarin is afgesproken de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden? De Routekaart 2050 vertaalt dit naar het verminderen van uitstoot van broeikasgassen met 80-95% in 2050, ten opzichte van 1990.

 

Lancering Routekaart 2050
De VNCI heeft samen met adviesbureaus Ecofys en Berenschot een analyse gemaakt van de routes en bijbehorende voorwaarden die leiden naar een emissiereductie van broeikasgassen van 90% in 2050. Op 7 maart wordt het rapport ‘Chemistry for Climate - acting on the need for speed’ gepresenteer waarmee de Routekaart 2050 een feit is.

Reinier Gerrits, hoofd Energie & Klimaat bij de VNCI over het rapport: “Als we dit doen, kan de chemische industrie de doelen halen. De vraag is niet of we de beoogde emissiereductie kunnen halen, maar hoe we dat gaan doen. De Routekaart 2050 laat zien wat daarvoor nodig is.”

 

Alleen voor genodigde VNCI leden en relaties

 

lees meer