20 - 12 - 2017

Innovaties die de veiligheid kunnen verbeteren

Welke nieuwe ontwikkelingen kunnen de arbeidsveiligheid en de procesveiligheid in de procesindustrie verder verbeteren? Die vraag kwam aan bod tijdens een symposium over Innovaties en Veiligheid van het Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie en de Masterclass Veiligheid Zuidwest op 7 december in het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen.

Het symposium had als doel om veiligheids- en onderhoudsmanagers en de innovatiemanagers uit de risicovolle bedrijven in de industrie in het zuidwesten van het land de ontwikkelingen te tonen die kunnen helpen de activiteiten veiliger te maken en hen te inspireren om deze technieken toe te passen. Zoals de robotica. Die zorgt er in de Nederlandse industrie al jarenlang voor dat goedkoper en eenvoudiger geproduceerd kan worden én dat het voor de mens in het productieproces veiliger is geworden. Maar het symposium beperkte zich niet alleen tot technische innovaties. Ook aan innovaties in werkwijzen en leren werd aandacht besteed. Zo toonden Jorick Vos (HZ University of Applied Sciences) en Theo Postma (Zeeland Refinery) hoe een ‘hackaton’ ingezet kan worden om razendsnel creatieve oplossingen voor problemen uit te denken en te realiseren. In een tijdsbestek van 24 uur blijken studenten en specialisten uit het bedrijf gezamenlijk een hoog probleemoplossend vermogen te kunnen genereren. Diverse sprekers presenteerden vervolgens de laatste ontwikkelingen in educatie, hulpmiddelen en methodieken die de arbeids- en/of procesveiligheid bij werkzaamheden in risicovolle situaties verder verhogen. Toepassing van augmented reality, cleaning robots, drones, 3-D asset management zijn slechts enkele voorbeelden die in de praktijk bij de voorlopers hun nut al hebben bewezen.

Het enthousiasme van de deelnemers was zo groot dat het idee ontstond om een gelijksoortig evenement in 2018 te organiseren. Bedrijven die nieuwe ontwikkelingen hebben op het gebied van veiligheid en die willen delen, kunnen zich alvast aanmelden bij Marcel Ganzeman (secretaris MCV) via ganzeman@vnoncwbrabantzeeland.nl.


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):