03 - 10 - 2017

Regelgeving, Basisnet en PGS 15 aan bod op CTGG dag 2017

Het programma van de CTGG Dag 2017 is bekend. Deze voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) in samenwerking met Gevaarlijke Lading/Sdu wordt dit jaar op 24 november gehouden in Maarssen. De dag is bedoeld voor functionarissen die zich bezighouden met veiligheid rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke goederen, vanuit verschillende hoeken: bedrijfsleven, hogere en lagere overheden, advies- en onderzoeksbureaus. Deze professional wordt tijdens dit evenement bijgesproken over actuele onderwerpen uit het veld, deelt hier kennis, discussieert met vakgenoten én kan hier netwerken.

Op het programma dit jaar staan onderwerpen als de modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid, de preparatie op incidenten, totstandkoming van de regelgeving (ADR, RID, ADN), het Basisnet Spoor, PGS 15 in de praktijk, en meer. 

CTGG
De CTGG is het samenwerkingsverband van 15 organisaties, waaronder de VNCI, waarvan de leden betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen. De CTGG zet zich al meer dan 60 jaar in voor het verhogen van de veiligheid van dit vervoer.

Bekijk het complete programma en meld je aan


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Evenement