22 - 06 - 2017

VNCI: geen routeverbod vervoer gevaarlijke stoffen

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft vorige week in een brief haar aanpak om tot een toekomstbestendig Basisnet spoor te komen gedeeld met de Tweede Kamer. Dijksma wil daarnaast een Routeringsbesluit aan de Kamer voorleggen. Met een routeringsbesluit kan het tijdelijk verboden worden om met bepaalde gevaarlijke stoffen op bepaalde trajecten op bepaalde tijdstippen te rijden. De VNCI heeft via de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) laten weten dat de inzet van dit omstreden instrument zeer onwenselijk is.

Spoorverbindingen tussen de chemieclusters in binnen- en buitenland moeten altijd beschikbaar blijven voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Een routeringsbesluit zou slecht zijn voor de perceptie in het buitenland over de aantrekkelijkheid van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen in en door Nederland en daarmee nadelig voor een ‘level playing field’ van de Nederlandse chemische industrie. Het spoorvervoer is daarnaast van groot belang voor Nederland bij het halen van de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs. Herroutering zou leiden tot hogere kosten voor de logistieke sector, die gecompenseerd moeten worden.

Naar een toekomstbestendig Basisnet
De VNCI en CTGG willen zich inzetten om het Basisnet te laten slagen en blijven samen met Rijksoverheid en decentrale overheden hard werken om een toekomstbestendige balans te creëren, waarbij het ondernemersklimaat in Nederland wordt gestimuleerd en het vervoer op structurele basis afgewikkeld wordt binnen de risicoplafonds.

De chemische industrie heeft de afgelopen jaren al een aantal bovenwettelijke maatregelen genomen, waaronder het invoeren van crashbuffers en het zogenoemde Warme Bleve-vrij samenstellen van treinen. Deze maatregelen dragen er aan bij dat het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland veiliger is dan in de ons omringende landen.

Lees meer:


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):

Onderdeel van dossier(s):