01 - 06 - 2017

Chemicus van de toekomst is duurzaam inzetbaar

VNCI, OVP en AWVN hebben tijdens het VNCI Jaarevent een overeenkomst getekend om nauw te gaan samenwerken om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de chemische industrie te bevorderen. 

Alle drie de organisaties houden zich bezig met aspecten van duurzaam ondernemen en duurzame inzetbaarheid. Ze bundelen de krachten voor het bevorderen van duurzame organisaties en vitale medewerkers. Er wordt een actieprogramma opgesteld voor de procesindustrie, met name de chemische industrie, gericht op:

  • Hoe veranderen de bedrijven in de chemische industrie en wat betekent dat voor de functies van de toekomst?
  • Wat betekent dat voor kennis en vaardigheden van de medewerkers?
  • Wat kun je als werkgever doen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren?
  • Hou blijven medewerkers fit, gezond en productief, ook op latere leeftijd?

Eerste stap in de samenwerking is een volledig gesubsidieerd traject om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid in bedrijven tot 250 medewerkers.

Ook is er een kosten-batentool, een rekenmodel waarbij bedrijven de effecten van verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid kunnen doorrekenen. De tool is gevalideerd door TNO.
OVP heeft een reflectiespel ontwikkeld waarmee organisaties in gesprek kunnen gaan met hun medewerkers, om het bewustzijn over duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Voor werknemers en werkgevers bracht AWVN in januari 2017 Tiptrack op de markt. Tiptrack faciliteert werkenden om zelf de regie te voeren over hun eigen duurzame inzetbaarheid en daarmee hun eigen loopbaan. Tiptrack is een interactieve online tool voor werkenden en werkgevers die gebouwd is op de vier pijlers van duurzame inzetbaarheid: werk, ontwikkeling, gezondheid en financiën.

VNCI is de branchevereniging van de chemische industrie, OVP is het Opleidingsfonds in de procesindustrie en AWVN de algemene werkgeversvereniging, waarbij veel bedrijven in de chemische industrie zijn aangesloten.


Foto: Marieke Wijntjes
Van links naar rechts: Renske Rietbergen (directeur HR, Innovatie & Marketing AWVN), Theo Seip (directeur OVP), Colette Alma (algemeen directeur VNCI) en Mark Williams (voorzitter VNCI)


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):

Onderdeel van dossier(s):