11 - 04 - 2017

Actuele ontwikkelingen spoorvervoer besproken

Voor de 5e keer heeft de VNCI in samenspraak met ProRail en DB Cargo het jaarlijkse operationele RID-overleg (RID = Reglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen) georganiseerd. Hierbij werden onder meer de praktische problemen rond het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen besproken. Zo’n veertig betrokkenen van bedrijven, overheden en andere stakeholders waren aanwezig op het emplacement Kijfhoek in Zwijndrecht.

Er werd onder meer ingegaan op de zogeheten druppellekkages, waarbij ketelwagens met gevaarlijke stoffen een lichte lekkage vertonen. Hiervoor werd tot op heden vaak het hele treinverkeer rondom de ketelwagen gestopt. Dit zorgde voor veel overlast en ook ergernis bij passagiers van personentreinen die vertraging opliepen. Deze procedure is door de zogenaamde groene/rode-knop-procedure aangepast, zodat - afhankelijk van het gevaar van de stof - doorgaand treinverkeer niet altijd gestopt hoeft te worden. DB Cargo gaf overigens aan dat het aantal druppellekkages gestegen is en dat dit met name tijdens de vorstperiode in het begin dit jaar aan de orde was.  

Een ander actueel thema dat besproken werd was het meldingsformulier waarmee ProRail richting de vervoerders duidelijker kan communiceren over kleine incidenten. Hierdoor kunnen de opdrachtgevers beter maatregelen nemen om het probleem te verhelpen. Tot op heden wisten zij vaak niet wat er gebeurd was. Spoorvervoerder LTE lichtte vervolgens toe welke problemen ondervonden worden met de specifiek Nederlandse regelgeving zoals het Basisnet en het ‘Convenant warme-BLEVE-vrij rijden’, alsmede hoe er zo nu en dan wel heel zwaar gereageerd wordt op relatief kleine incidenten.           

Ook (chemie)bedrijven kwamen aan bod tijdens het overleg. Vopak ging in op de problemen waar een terminal mee te maken heeft bij het laden en lossen van ketelwagens. Daarbij ontstond een levendige discussie over hoe ver een vuller, wat zowel een chemiebedrijf als een terminal kan zijn, moet gaan in het controleren van de dichtheid van afsluiters die tijdens het laad/los-proces niet worden gebruikt. Chemiebedrijf SABIC gaf een toelichting op de risicoanalyse die zij gemaakt heeft van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen mede naar aanleiding van het rapport van de Onderzoekraad voor Veiligheid over de treinbotsing in Tilburg op 6 maart 2015.


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Bijeenkomst
Veiligheid
VNCI bijeenkomst

Onderdeel van dossier(s):