21 - 12 - 2016

Ministerie SZW lanceert pagina 'Verantwoord Opdrachtgeverschap'

Naast werkgevers, werknemers en zelfstandigen hebben ook opdrachtgevers een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat hun contractors veilig onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren onder de juiste condities.

Minister Asscher van Sociale Zaken & Werkgelegenheid vindt verantwoord opdrachtgeverschap van groot belang en wil dat stimuleren. Daarom heeft het ministerie nu alle informatie die van betekenis is voor de rol van opdrachtgevers bij gezond en veilig werken bijeengebracht op de pagina ‘Verantwoord opdrachtgeverschap’. Hier is onder meer een videoanimatie te zien met praktische tips om invulling te geven aan verantwoordelijk opdrachtgeverschap, en een handreiking voor opdrachtgevers over de mogelijkheden om bij aanbestedingen rekening te houden met gezond en veilig werken.

VNCI erkent het belang van goede samenwerking in de keten. Dit is een van de pijlers van het landelijk programma Veiligheid Voorop, waarbij de (petro)chemie is aangesloten. Onder de vlag van Veiligheid Voorop zijn richtlijnen opgesteld voor veiligheid in de keten. Op dit moment wordt gewerkt aan een handreiking over afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze zal rond maart gepubliceerd worden.
Daarnaast zijn, in Europees verband binnen de chemie, diverse instrumenten ontwikkelt om als opdrachtgever de logistieke dienstverleners te auditen op veiligheid. (SQAS, CDI, ESAD, zie veiligheidvoorop.nu/instrumenten)


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Veiligheid Voorop

Onderdeel van dossier(s):