01 - 12 - 2016

Economische missie naar Duitse deelstaten Saksen en Saksen-Anhalt

Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven die oplossingen en producten bieden op het gebied van green chemistry (bijvoorbeeld biokatalyse, bioraffinage, bioplastics, groen gas en hoogwaardige biobased producten) kunnen meedoen aan een economische missie naar de Duistse deelstaten Saksen en Saksen-Anhalt.

In de regio is een sterk cluster met enkele multinationals, veel MKB-bedrijven en een aantal toonaangevende onderzoeksinstituten zoals het Helmholtz instituut UFZ aanwezig. De missie vindt plaats op 7, 8 en 9 februari 2017. Op het programma staan bezoeken aan bedrijven en instituten in Leipzig en Leuna. Meer informatie over het programma: Joop Gilijamse, Innovatieadviseur, Ambassade Berlijn, joop.gilijamse@minbuza.nl

Aanmelden en contact

Meer informatie over deelname, aanmelding, matchmaking en kosten van deze missie vindt u hier of u neemt contact op met Margriet Veenstra, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 088 042 1011, margriet.veenstra@rvo.nl. Aanmelden kan tot en met 2 december 2016.


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):

Onderdeel van dossier(s):