15 - 06 - 2015

Streefbeeld voor de Nederlandse chemische sector in 2030

Een omzet van 97 miljard euro, jaarlijks 3,5 procent investeren, 15 procent biobased en 10 procent gerecyclede grondstoffen, 76 duizend banen en 7 procent r&d. Zo staat de chemische industrie, samen met de rubber- en kunststofindustrie, er in 2030 voor. Dit meldt het deze maand verschenen ‘Streefbeeld voor de Nederlandse chemische sector in 2030’, een publicatie van de Topsector Chemie in samenwerking met de NRK en VNCI.

Streefbeeld

Om dat te bereiken willen beide sectoren onder meer nog zwaarder inzetten op samenwerking met de overheid. Dit moet onder meer uitmonden in minder regeldruk voor de chemische industrie en  zwaardere inzet op duurzame economie. Ook de wisselwerking met universiteiten en kennisinstellingen wordt vergroot, zodat zij vaker samen optrekken en zo doorbraken realiseren.

Serieuze queeste

Daarnaast zijn er op Europees niveau veranderingen nodig om de doelen te bereiken. Zo moeten energie en grondstoffen in vergelijking met de VS en het Midden-Oosten beter betaalbaar worden. Ook moet de Europese Unie zwaar inzetten op research & innovatie en de steden rond chemieclusters dusdanig aantrekkelijk maken dat internationaal toptalent hier graag komt wonen.

De uitgave is gemaakt om een leidraad te hebben voor de activiteiten die de sector de komende vijftien jaar onderneemt. De Topsector Chemie spreekt van ‘een ambitieus, maar haalbaar beeld’. Hierin worden bestaande plants grondig vernieuwd, dalen de kosten voor de sector en vindt er een serieuze queeste plaats naar een duurzame economie.

Lees hier direct het ‘Streefbeeld voor de Nederlandse chemische sector in 2030':


Lees meer over
Streefbeeld 2030


Onderdeel van dossier(s):