24 - 03 - 2016

Toename aantal druppellekkages spoorvervoer

Tijdens het drukbezochte Veiligheidsoverleg op het gebied van spoorvervoer van gevaarlijke stoffen kwamen zowel logistiek dienstverlener DB Schenker als ProRail met de enigszins verontrustende boodschap dat het aantal druppellekkages weer is toegenomen.

Het jaarlijkse operationele Veiligheidsoverleg (RID), een initiatief van de VNCI in samenspraak met DB Schenker en ProRail, kon tot op heden niets dan verbeteringen melden, maar deze trend zet zich begin 2016 dus niet door. De oorzaak van deze trendbreuk is niet direct te achterhalen. De VNCI geeft bij monde van Macco Korteweg Maris aan teleurgesteld te zijn in het feit dat ondanks de verhoogde aandacht voor dit onderwerp het aantal druppellekkages weer toeneemt, en heeft toegezegd dit nader met de andere verladers te zullen gaan bespreken. 

OVV Rapport

De bijeenkomst startte met een terugkoppeling van de OVV over het rapport van de treinbotsing tussen een reizigerstrein en een stilstaande goederentrein met gevaarlijke stoffen op 6 maart 2015. Zij wees de chemische bedrijven vooral op het aspect van ketenverantwoordelijkheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen, waarbij ook de operationele aansturing van het vervoersproces aan de orde zou moeten komen. De VNCI heeft samen met DB Schenker reeds aangegeven daar werk van te gaan maken.

Presentaties

Het aspect van druppellekkages die geconstateerd worden bij containerterminals werd door RSC (Rail Service Center) in Rotterdam aan de orde gesteld en ook bij dit multi-modale vervoer van containers is een stijging aan de orde. Voor deze wijze van vervoer zal nog een flinke verbeterslag gemaakt moeten worden op het gebied van awareness. Met name bij de bedrijven die deze containers vullen.               

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) presenteerde kort waar zij dit jaar via projecten speciale aandacht aan besteden en LyondellBasell toonde in haar presentatie diverse geplande verbeteringen voor ketelwagens op het gebied van pakkingen en boutverbindingen voor flenskoppelingen.  


Onderdeel van dossier(s):