10 - 03 - 2016

OVV vraagt om meer ketenverantwoordelijkheid verladers

De VNCI schaart zich achter het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) over de treinbotsing op 6 maart 2015 in Tilburg. Daarbij werd een goederentrein van achter aangereden door een personentrein die door een rood licht was gereden. Vervolgens is de achterste wagon met een brandbaar gas lek geraakt, waarbij de gevolgen redelijk beperkt waren. Het incident geeft aan hoe belangrijk het is dat in Nederland onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar dit soort incidenten; redelijk beperkt qua gevolgen, maar waar wel voldoende lering uit getrokken kan worden.

Aanbevelingen liggen voor de chemische industrie vooral op het gebied van ketenverantwoordelijkheid. Verladers van gevaarlijke stoffen dienen in samenspraak met de vervoerders en de infrabeheerder betere afspraken te maken om de kans dat een incident met gevaarlijke stoffen (met alle gevolgen van dien) plaatsvindt, te reduceren. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de maatregel om wagons met zeer gevaarlijke stoffen niet meer als achterste wagon in een trein te plaatsen.

De aanbevelingen van de OVV zullen in ieder geval uitvoerig besproken worden in het eerst volgende Operationeel Veiligheidsoverleg (RID) op 21 maart dat de VNCI in samenspraak met DB Schenker en ProRail organiseert. Voor dat overleg zijn alle stakeholders die met het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor te maken hebben uitgenodigd. De OVV heeft toegezegd op die middag een nadere toelichting te komen geven.  


Onderdeel van dossier(s):