17 - 03 - 2014

VNCI: Kansen voor chemiecluster Eemsdelta

De VNCI ondersteunt het Actieplan dat de commissie Willems heeft opgesteld voor de Eemsdelta en zal graag meewerken aan een snelle uitvoering daarvan. In de transitie van het cluster wordt een stevige basis gelegd voor het behoud, de versterking en op de langere termijn de groei en verduurzaming van het cluster.

De VNCI ziet dit plan ook als een eerste belangrijk resultaat van het landelijk programma voor versterking van de chemische clusters. Ook andere clusters worden in meer of mindere mate met dezelfde problematiek geconfronteerd.

De nadruk van het plan ligt op diversificatie en verduurzaming van de economische activiteiten van het cluster en een sterkere koppeling met andere sectoren en activiteiten in de regio, gericht op het creëren van duurzame werkgelegenheid. Het chemiecluster Eemsdelta is goed voor zo’n vijftien procent van de totale Nederlandse chemieproductie en is daarmee van nadrukkelijk belang voor de Nederlandse economie.

Chemiecluster Eemsdelta

Het chemiecluster Eemsdelta onderscheidt zich door een sterke focus op basischemie uitgaande van aardgas, zout en lokale elektriciteitsproductie. Het besluit in het Actieplan om in te zetten op versterkte samenwerking van bedrijven in het cluster en de oprichting van een gezamenlijke entiteit voor de optimalisatie van de fysieke infrastructuur en het gebruik van de nutsvoorzieningen, is een goede stap voor de clusterversterking. De oprichting van een COCI en een Innovation lab in de Eemsdelta zal bijdragen aan geïntegreerde samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten/hogescholen en open innovatie verder stimuleren.

VNCI heeft goede verwachting dat deze initiatieven ook leiden tot een toename van het aantal arbeidsplaatsen in de noordelijke regio, zoals geschetst in het Actieplan.

Meer informatie

Irene van Luijken, manager Communicatie en Public Affairs, e-mail vanluijken@vnci.nl, tel. 070 337 87 30.