18 - 05 - 2015

Eerste kwartaal 2015 positief voor chemie

De chemische industrie in Nederland heeft een goed eerste kwartaal achter de rug. De productie is met ruim 4 procent toegenomen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014. Ook de export is licht gestegen. De chemiebedrijven profiteren hiermee van de lage olieprijs en de gunstige dollar-eurokoers. De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) signaleert dan ook een positieve stemming onder de lidbedrijven.

VNCI-logoVeel chemiebedrijven benutten de gunstige marktomstandigheden vooral om nieuwe producten te ontwikkelen, nieuwe markten aan te boren en in de productie-installaties te investeren. De ondernemingen geven hiermee blijk van hun inspanningen om hun marktpositie structureel te verbeteren.

Bevredigend

Bijkomend lichtpunt is dat buitenlandse investeerders in 2014, mede door inspanningen van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), 17 investeringsprojecten hebben aangekondigd voor de chemische industrie. Deze investeringen vertegenwoordigen een totale waarde van 275 miljoen euro en bijna duizend banen.

Opvallend is dat, ondanks de positieve ontwikkelingen in het afgelopen jaar, de productie ten opzichte van 2013 licht daalde met 0,5 procent en de omzet zelfs met 3 procent daalde tot 49 miljard euro. De omzetdaling is vooral het gevolg van lagere afzetprijzen (mede door de lage olieprijs) en niet van teruggelopen verkopen. De productiedaling is het gevolg van tijdelijke storingen in de waardeketen van Rotterdam.

De resultaten over 2014 zijn bevredigend in de context van de structureel uitdagende mondiale concurrentiepositie van de chemie in Nederland en Europa. Zo hebben de fors lagere energie- en grondstoffenprijzen in de VS - door de beschikbaarheid van schaliegas - effect op de exportcijfers. De uitvoer van chemieproducten van Nederland naar de Verenigde Staten is in 2014 gehalveerd ten opzichte van het topjaar 2011.


Onderdeel van dossier(s):