03 - 12 - 2014

Redelijk positief jaar voor chemische industrie in Nederland

De Nederlandse chemische industrie heeft in de eerste drie kwartalen van 2014 een lichte groei laten zien. Vergeleken met dezelfde periode in 2013 is de omzet bijna 1% gestegen, de productie ruim 2% en de export met 0,5%. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Dat de Nederlandse chemie relatief gunstig presteert blijkt uit het feit dat de productie van de Europese chemie in dezelfde periode met slechts 1% gestegen is en de export van de hele Nederlandse industrie zelfs daalde met 0,5%.

Initiatieven voor betere concurrentiepositie

De VNCI signaleert dat chemiebedrijven hebben geprofiteerd van de sterkere dollarkoers en lagere energieprijzen. De bedrijven kunnen zich ondanks de beperkte economische groei in Europa handhaven door nieuwe groeimarkten buiten Europa aan te boren, kostenbesparingen door te voeren en slim samen te werken. Daarnaast zet de chemische industrie zich in voor een circulaire economie (door hergebruik van producten en grondstoffen) en doet zij onderzoek naar het gebruik van alternatieve grondstoffen. Door deze positieve initiatieven en de lagere energieprijzen is de chemische industrie gematigd optimistisch over de ontwikkeling van haar concurrentiepositie in de wereldmarkt.

Investeringsverwachting

De gemiddelde investeringsverwachting van de chemiebedrijven voor 2015 ligt volgens de gegevens van het CBS 52% hoger dan over 2014. Als deze verwachting volgend jaar uitkomt is dit hoopgevend gezien het feit dat het investeringspeil de afgelopen jaren te laag is geweest voor de noodzakelijke vernieuwingen. Daartoe moet het investeringsvolume structureel tenminste 2 miljard euro bedragen. In 2013 en eerdere jaren investeerde de chemische industrie hooguit 1,5 miljard euro.

Nederland chemieland

Nederland heeft zich gehandhaafd als het derde chemieland van Europa (na Duitsland en Frankrijk), is goed voor bijna 10% van de Europese omzet en 1,7% marktaandeel in de wereld. Chemische producten dragen 23 miljard (52% van het goederentotaal) bij aan de Nederlandse handelsbalans. De omzet van de Nederlandse chemische industrie bedroeg in 2013 51 miljard (exclusief farma). Er werken 57.000 werknemers in de chemische industrie.

De chemische industrie is van groot belang voor de economische welvaart, het welzijn en arbeidsplaatsen in Nederland en zij speelt een belangrijke rol bij de oplossing van de grote uitdagingen in deze wereld zoals klimaatverandering, voldoende voedsel en een vergrijzende bevolking.

Meer informatie

Irene van Luijken, manager Communicatie & Public Affairs, tel. 070 337 87 30 of e-mail vanluijken@vnci.nl


Beeld: SABIC


Onderdeel van dossier(s):