Nederlandse Aerosol Vereniging NAV

Nederlandse Aerosol Vereniging NAV
Waterigeweg 31
3703 CM Zeist

Postbus 914
3700 AX ZEIST

030-691 79 56

Over Nederlandse Aerosol Vereniging NAV

De Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV) is de brancheorganisatie die de keten van bedrijven vertegenwoordigt die betrokken zijn bij de productie en verkoop van spuitbussen. 

Doelstelling van de vereniging is om een duurzame groei te bevorderen van de productie en de verkoop van spuitbussen in Nederland. Veilig en verantwoord voor de woon- en leefomgeving, het milieu en de consument. Daarvoor onderhoudt de vereniging niet alleen contacten met de overheid als wet- en regelgever en handhaver maar ook met Europese organisaties en instituten, milieu- en consumentenorganisaties en de media.