Veiligheid Voorop

Het Veiligheid Voorop-programma is een samenwerkingsverband van VNO-NCW en de chemie-gerelateerde brancheorganisaties zoals VNCI en haar ketenpartners, zoals onderhoudcontractors en logistieke dienstverleners. Het doel is de veiligheidsprestaties van de (petro)chemie naar een nog hoger niveau brengen, door de veiligheidscultuur verder te verbeteren.

De betrokken brancheorganisaties hebben het actieplan voor hun branche uitgewerkt in concrete acties:

  1. Betrokken leiderschap en versterking daarvan
  2. Continu verbeteren van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
  3. Actieve deelname aan Regionale Veiligheidsnetwerken
  4. Nemen van ketenverantwoordelijkheid

De branches rapporteren jaarlijks over de veiligheidsactiviteiten die de chemische industrie en aanverwante partijen hebben gerealiseerd.

Elk jaar stuurt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de 'Staat van veiligheid majeure risicobedrijven' naar de Tweede Kamer. Deze publicatie geeft een beeld van de naleving en veiligheidssituatie van de bedrijven waarvoor het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) geldt.