Procesveiligheid

Bij het ontwerpen, bouwen, in werking hebben en onderhouden van de chemische procesinstallaties wordt continu aandacht besteed aan het veilig opereren van de fabriek. Innovaties die de (proces)veiligheid kunnen bevorderen worden op de voet gevolgd en indien mogelijk toegepast.

Daarnaast worden deze installaties op een juiste manier beheerd en bediend door competent personeel. Dit alles is gericht op de continuïteit van de bedrijfsvoering en de veiligheid voor werknemers en omgeving.

Bedrijven die onder de Brzo vallen, moeten risico’s in kaart brengen voor gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen en op basis daarvan maatregelen nemen. De VNCI is met circa 100 Brzo-locaties de grootste branchevereniging van het totaal van ruim 400 bedrijven die vallen onder deze regelgeving.

De kans op een (grootschalig) incident is klein, maar het effect kan groot zijn. Daarom nemen bedrijven in de chemische industrie allerlei veiligheidsmaatregelen, zoals het periodiek uitvoeren van onderhouds- en inspectieprogramma’s en het implementeren van detectie-systemen, explosiebestendige constructies en brandvoorkomende maatregelen.