Logistieke Veiligheid

Logistieke veiligheid in de chemische industrie omvat opslag, laden, lossen en transport van gevaarlijke stoffen.

Veel chemiebedrijven bevinden zich op een van de chemieclusters die Nederland rijk is en leveren zoveel mogelijk producten aan elkaar, waardoor minder transport nodig is. Daarbuiten wordt een aantal gevaarlijke stoffen voornamelijk via pijpleidingen vervoerd (circa 60%).  Van het overige transport vindt circa 75% via binnenvaart, 20% over de weg en 5% per spoor plaats. Voor het internationale vervoer over zee, weg, spoor, binnenvaart en lucht geldt gedetailleerde regelgeving die de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen moet borgen.

Basisnet

Overheid en bedrijfsleven hebben in het zogeheten Basisnet afspraken gemaakt over het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. Daarmee is een duurzaam evenwicht gecreëerd tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, veiligheid en de ruimtelijke ordening rondom de diverse infrastructuren, zoals binnenwateren, wegen en spoorlijnen. De gemeenten houden hier rekening mee bij bouwplannen voor bijvoorbeeld woningen, zodat de risico's voor omwonenden beperkt blijven.

Download

Best-Practices vervoer van gevaarlijke stoffen over binnenwateren (ADN*)

De VNCI heeft in samenspraak met de Europese brancheorganisatie Cefic twee technische best-practices opgesteld voor vervoer van gevaarlijke stoffen over binnenwateren. 

  1. Guidance on barge selection for ADN (*) positions (version July 2019) | ADN* contains a number of entries, which contain a “star” instead of fixed requirements for the barges to be chartered. In this case, in order to select the correct type of barge and its equipment, ADN refers to a flowchart and a number of schemes in chapter 3.2.3.3, which are not of immediate comprehension and may be difficult to apply. ​For cases where a C ship is needed ,this best practice develops a rule-of-thumb, which is equivalent to applying the calculations contained in AND 3.2.3.3.
  2. Guidelines to determine flame arrestor type in inland waterway barges for shipment of certain substances and mixtures | A practical approach to deal with remark 44  (version July 2019). Remark 44 allows to charter barges equipped with the more common IIB3 flame arresters, only if it can be proven that the product can be assigned to this subgroup. If that is not the case, barges with IIB flame arrestors must be selected. This best practice is meant to help consignors to interpret a remark 44 in column (2) in a practical way, based on the information available in the SDS of the product.

*(Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)

Publicatie kenbare gebreken (april 2018) 

De VNCI heeft september 2016 in samenwerking met goederenvervoerder DB Cargo de 2e versie van de uitgave 'Vervoer gevaarlijke stoffen kenbare gebreken ketelwagens’ gepubliceerd in het Nederlands. In deze uitgave worden de vele technische details en voorschriften voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor op een toegankelijke manier toegelicht. Deze publicatie is alleen digitaal beschikbaar.

Sinds 1 april 2018  is de uitgave ook in het Engels beschikbaar: 'Identification of defects in Rail Tank Cars'. De Engelse versie wijkt op details iets af van de Nederlandse versie omdat sommige teksten en foto’s niet helemaal duidelijk waren.     

De beide publicaties zijn te downloaden via bovenstaande links of bekijk deze via onderstaande viewer:

 

 

 

GERELATEERD NIEUWS
Geen gegevens gevonden
AGENDA
Geen gegevens gevonden