Arbeidsveiligheid

In de chemische industrie werken mensen vaak met gevaarlijke stoffen en in productieprocessen waarbij sprake is van hoge temperaturen en hoge druk. Maatregelen om persoonlijke veiligheid en gezondheid te garanderen, bij zowel werknemers als aannemers, zijn daarom uiterst belangrijk.

Bij (het managen van) gezondheid gaat het met name om langdurige blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen. Bedrijven hebben systemen om die blootstelling te beheersen. Ook wordt gekeken naar alternatieve, minder schadelijke stoffen en naar preventieve maatregelen om blootstelling te voorkomen. Waar dit niet mogelijk is, dragen werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen.

Risico’s zijn helaas nooit helemaal uit te sluiten. Toch is de chemische industrie vergeleken met andere sectoren een veilige bedrijfstak. Het aantal ongevallen met verzuim (LTI’s) bij VNCI-leden is substantieel lager dan dat van de meeste andere industriële sectoren. De VNCI monitort de LTI-incidenten en deelt de analyse met haar leden, met als doel dat bedrijven van elkaar kunnen leren en de veiligheid nog verder kunnen verbeteren.