Stoffen in nanovorm

Nanotechnologie maakt het mogelijk om te werken met deeltjes in de ordegrootte van nanometers (nm, een miljardste meter). Nanotechnologie en nanomaterialen (N&N) zijn niet nieuw, maar hebben de afgelopen jaren een grote vlucht genomen.

Door de unieke eigenschappen zijn stoffen in nanovorm belangrijk voor soms revolutionaire innovaties op het gebied van de geneeskunde, informatietechnologie, energieopwekking en -opslag en materiaaltechnologie. Met de belangstelling voor de vele mogelijkheden nemen ook de maatschappelijke zorgen over de mogelijke risico’s voor werknemers, consumenten en milieu toe. Dit heeft geleid tot discussies over benodigd beleid en regelgeving. Vooruitlopend op de uitkomst van deze discussies worden in de praktijk voorlopige veiligheidsmaatregelen gehanteerd.

Op dit moment wordt in OECD-verband (Organisation for Economic Co-operation and Development) gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe methodologie en nieuwe protocollen voor het beoordelen van risico’s. Ook in Europees verband wordt beleid ontwikkeld om risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Dat gebeurt zowel binnen als buiten het REACH-kader. Daarnaast zijn gedragscodes ontwikkeld voor het beheersen van risico’s van N&N. 

GERELATEERD NIEUWS
Geen gegevens gevonden
AGENDA
Geen gegevens gevonden