Hormoonverstorende stoffen

De VNCI is betrokken bij discussies met overheden en andere belanghebbenden over hoe om te gaan met hormoonverstorende stoffen. Omdat kennis over stoffen daarbij essentieel is, zijn de VNCI en haar leden betrokken bij programma’s die gericht zijn op het vergroten van deze kennis (via het zogenaamde Long Range Research Initiative van Cefic, de Europese koepel van de chemie). Zo draagt de industrie bij aan het verkleinen van de onzekerheid over de risico’s van hormoonverstorende stoffen.

Een hormoonverstorende stof is een lichaamsvreemde stof die in staat is het endocrien systeem (hormoonstelsel) van mensen of dieren te ontregelen. De stof werkt als een hormoon en verstoort het hormonale evenwicht. Daardoor kunnen schadelijke gezondheidseffecten optreden.

Hormoonverstorende stoffen kunnen leiden tot verstoring van de voortplantingsfunctie, kanker en mogelijk ook tot obesitas of leerstoornissen. Het werkingsmechanisme wordt nog niet altijd begrepen. Aan de criteria om hormoonverstorende stoffen te identificeren wordt nog gewerkt.

GERELATEERD NIEUWS
Geen gegevens gevonden
AGENDA
Geen gegevens gevonden