Afval

De chemische industrie levert enerzijds met nog geen 1% een bescheiden bijdrage aan de totale hoeveelheid afval in Nederland en ziet voor zichzelf anderzijds een belangrijke rol weggelegd op het gebied van de circulaire economie.

De chemie kan voorzien in processen voor het terugwinnen van (schaarse) grondstoffen uit reststromen en kan zogenaamde ‘high-performance’-materialen ontwikkelen voor producten die duurzaam, eenvoudig te repareren en te recyclen zijn. Voorbeelden van deze processen zijn verwerking van plastic afval tot kwalitatief kunststof, verwerking van organisch afval tot vetzuren en verwerking van houtafval tot chemische grondstoffen.

Het hergebruiken van producten en materialen na gebruik is een van de zes oplossingsrichtingen in de Routekaart Chemie, waarin de chemische industrie aangeeft hoe zij de uitstoot van broeikasgassen wil terugdringen.

Cijfers

Recycling van afval is in 2017 met ruim 50% toegenomen in vergelijking met het voorgaande jaar. De hoeveelheid extern verbrand afval is in 2017 met ruim 60% toegenomen. Ruim 90% van het extern verbrande afval is van de categorie 'gevaarlijk afval'. Het gestort afval daarentegen is in 2017 met ruim 80% verminderd. Ongeveer de helft daarvan betreft gevaarlijk afval.

De Nederlandse chemische industrie monitort haar cijfers over afval, opgesplitst naar verwerkingsmethode, en doet daar jaarlijks verslag van. De resultaten zijn te vinden in het Responsible Care-rapport.

GERELATEERD NIEUWS
Geen gegevens gevonden
AGENDA
Geen gegevens gevonden