Milieu

De chemische industrie heeft inmiddels een lange traditie als het gaat om het reduceren van emissies naar het milieu. In de jaren 90' zijn grote stappen voorwaarts gemaakt met het Convenant Chemische Industrie. Bedrijven werden gevraagd om op vrijwillige basis een bedrijfsmilieuplan op te stellen. Op sector niveau heeft dit geleid tot het realiseren van reducties van emissies naar onder andere lucht en water.

Verder speelt de chemische industrie een belangrijke rol in de oplossing van wereldwijde vraagstukken op milieugebied. Zij staat aan de basis van bijvoorbeeld energiebesparing (isolatie gebouwen, lichtere en energiezuinigere auto’s, wasmiddelen die bij lage temperaturen werken) en drinkwatervoorziening (waterbehandeling). Innovaties in de chemische industrie zorgen daarnaast voor een langere levensduur van producten waardoor minder afval ontstaat. Denk aan verpakkingsmateriaal dat groente en fruit langer houdbaar maakt en autobanden die minder snel slijten. Deze thema’s zijn onderdeel van de duurzaamheid aanpak van de chemische industrie. Binnen Duurzaamheid neemt het Responsible Care-programma een belangrijke plaats in. De nadruk binnen Nederland komt meer en meer te liggen op de bijdrage van de sector aan het verduurzamen van de maatschappij. Het programma blijft echter de basis voor het continue verbeteren van veiligheid, gezondheid en milieu in de sector op weg naar verduurzaming.

Milieu-impact

De Nederlandse chemische industrie zet zich hard in om haar milieu-impact te verminderen. Sinds 1990 is de uitstoot van zwaveloxiden (onder andere SO2) met bijna 90% verminderd op het gebied van en 70% voor zowel stikstofoxiden (NOx) als niet-methaan Vluchtige organische stoffen (NMVOS). Ook is sinds 1990 de energie-efficiency met 30% verbeterd.

De Nederlandse chemische industrie monitort haar emissies naar lucht en water en doet daar jaarlijks verslag van. De resultaten zijn te vinden in het Responsible Care-rapport.