Chemicals Strategy for Sustainability

De Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) is een onderdeel van de Europese Green Deal. Het is de grootste wijziging voor de chemische industrie sinds de introductie van REACH in 2007. Er staan ongeveer 80 (wets-)wijzigingen op stapel, inclusief een gedeeltelijke aanpassing van REACH. Het totale programma duurt 5 tot 7 jaar, maar sommige aanpassingen komen al snel.

Europa wil met de CSS de nieuwe standaard voor veilige en duurzame chemicaliën en producten neerzetten. De belangrijkste motivatie voor de CSS is het groeiend wantrouwen van de Europese inwoners tegen chemische stoffen. De CSS moet daarom zorgen voor betere bescherming van de gezondheid van haar burgers en het leefmilieu.

Naast de focus op wet- en regelgeving, heeft de CSS ook aandacht voor wat er nodig is om de transitie voor de industrie mogelijk te maken. Zaken als handhaving van de Europese wet- en regelgeving bij geïmporteerde goederen, het 'Safe and Sustainable by design'-principe en innovatie kunnen zorgen voor nieuwe kansen voor bedrijven.

Wil je meer lezen over CSS? Bekijk de laatste artikelen