Human Capital

(Technisch) innoveren kan alleen als de ontwikkeling van menselijke kennis  op alle onderwijsniveaus goed is geregeld. De Topsector Chemie, met de VNCI in een coördinerende rol, heeft een Human Capital Agenda  (HCA) opgesteld om onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar te laten sluiten. Onderdelen zijn een Arbeidsmarktmonitor, talentenprogramma’s en een uitgebreid netwerk van mbo centra en hbo centra voor publiek private samenwerking.

De VNCI participeert op alle onderwijsniveaus in programma’s op het gebied van curriculum ontwikkeling van scheikunde opleidingen. Voor beroepenvoorlichting op basisscholen en voortgezet onderwijs werkt de VNCI nauw samen met C3. Op het gebied van duurzame inzetbaarheid voor mensen die al in bedrijven werkzaam zijn, heeft de VNCI een samenwerkingsovereenkomst met AWVN en OVP.