Lucht en water

Lucht

De processen in de chemische industrie hebben invloed op de luchtkwaliteit. Om de emissies te verminderen en daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren, maakt de chemische industrie gebruik van zuiveringstechnieken, alternatieve brandstoffen, het efficiënter inzetten van grondstoffen en hergebruik van grondstoffen vóórdat zij uitgestoten worden. Sinds 1990 is de uitstoot van zwaveloxiden (onder andere SO2) met bijna 90% verminderd op het gebied van en 70% voor zowel stikstofoxiden (NOx) als niet-methaan Vluchtige organische stoffen (NMVOS).

De Nederlandse chemische industrie monitort haar emissies naar lucht en doet daar jaarlijks verslag van. De resultaten zijn te vinden in het Responsible Care-rapport.

Water

De chemische industrie is een belangrijk industrieel watergebruiker. Het overgrote deel van het water wordt gebruikt om bij de productie van chemicaliën de temperatuur te beheersen (koelen). Ook wordt water gebruikt om er samen met andere grondstoffen producten van te maken. De kwaliteit en beschikbaarheid van water is dus belangrijk. Door haar watergebruik te verduurzamen wint de chemische industrie waardevolle stoffen zoals fosfaat terug uit afvalwater, om het weer als grondstof in te zetten. Ook worden waterstromen geïntegreerd, zoals het gebruik van proceswater bij het voorkoelen van een processtap. Verder zijn innovaties doorgevoerd om het (afval)watergebruik te verminderen, door afvalwater te zuiveren en weer terug te voeren in het productieproces en/of te leveren aan nabijgelegen bedrijven. Daarnaast hebben op meerdere plaatsen bedrijven een gezamenlijke afvalwaterzuivering gerealiseerd, wat leidt tot optimalisatie van het zuiveringsproces en verlaging van waterlozingen.

De Nederlandse chemische industrie monitort haar watergebruik en emissies naar water en doet daar jaarlijks verslag van. De resultaten zijn te vinden in het Responsible Care-rapport.