Regionale Veiligheidsnetwerken

Om de veiligheidscultuur- en prestaties in de chemische industrie verder te verbeteren, is het essentieel om te leren van (bijna)incidenten en om kennis, ervaringen en best practices uit te wisselen. Hiervoor zijn, op initiatief van de VNCI, de Regionale Veiligheidsnetwerken opgericht. Ze organiseren workshops, wisselen kennis en ervaringen uit en bespreken en analyseren (bijna-)ongevallen.

Er is een landsdekkend netwerk van zes regionale veiligheidsnetwerken. Deze ijn in eerste instantie bedoeld voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogeheten BRZO-bedrijven. Ketenpartners, die nauw samenwerken met deze BRZO bedrijven (zoals contractors of vervoerders van gevaarlijke stoffen) kunnen ook lid worden. De VNCI heeft een coördinerende rol en zorgt ervoor dat de programma’s van de netwerken met elkaar worden afgestemd.

Actieve deelname aan een Regionaal Veiligheidsnetwerken is een van de vier pijlers van Veiligheid Voorop.

 

GERELATEERD NIEUWS
Geen gegevens gevonden
AGENDA
Geen gegevens gevonden