NLEN(X) Sluiten

        

NL EN

Ledennet

Onderliggende pagina's

  Good practices


  De chemie in Nederland is duurzaam, innovatief, efficiënt, energiezuinig en veilig. Bekijk onderstaande voorbeelden hoe dit eruit ziet in de praktijk.

  Milieu

  OCI Nitrogen - Waterkoelingsysteem met zero stofemissie | Winnaar Responsible Care-prijs 2013

  Kunstmestfabrikant OCI Nitrogen uit Geleen heeft in 2012 een waterkoelingssysteem geïntroduceerd waarmee een reductie van stofemissie is gerealiseerd van 174 ton naar 0. Het waterkoelingssysteem is ontwikkeld in verband met uitbreiding van de productie. De hiervoor benodigde milieuvergunning eiste een emissiereductie van 174 ton naar 10 ton per jaar, iets wat met traditionele luchtkoeling niet haalbaar is. OCI Nitrogen paste hiervoor een - voor de kunstmestindustrie unieke - techniek toe: indirecte koeling met water.

  De risicovolle investering leverde op drie fronten een positief resultaat op: 0 stofemissie, een aanzienlijke energiebesparing, en een toename van de productie! En eigenlijk ook een vierde resultaat: OCI Nitrogen heeft met dit project de Responsible Care-prijs 2013 gewonnen. Bekijk onderstaande video voor meer informatie.

   

  Dow Benelux - Populieren en wilgen zuigen bodem schoon

  Op het Dow-terrein in Terneuzen werden in 2010 33 wilgen en in april 2013 240 populieren geplant, met als doel: bodemsanering. Dit heet fytosanering; een techniek voor bodemzuivering waarbij planten, bomen en meststoffen worden ingezet om vervuiling in de grond op te ruimen en verdere verspreiding te voorkomen.

  Bij het proefproject in 2010 werden de 33 wilgen geplant om onder andere ethylbenzeen uit de bodem te verwijderen. En het werkt: langzaam maar zeker verdwijnt een deel van de verontreiniging uit de bodem. In de wortelzone van de wilgen wordt het grootste deel van de benzeen, die bestaat uit koolstofringen en waterstof, afgebroken. een klein deel wordt opgenomen en in de boom omgezet zodat die kan groeien. Het restant verdampt op de bladeren, met als resultaat dat de verontreiniging grotendeels op een natuurlijke manier wordt afgebroken.

  De succesvolle proef was reden genoeg voor Dow om op het terrein ook 240 populieren te planten om een historische grondwatervervuiling met dioxaan aan te pakken. Deze populieren hebben een zuiveringscapaciteit van ongeveer 440 kubieke meter per jaar. De dioxaanverontreiniging bevindt zich veel dieper. Daarom hebben de populieren ‘rietjes’ gekregen, zodat de wortels het verontreinigde grondwater uit de diepere lagen kunnen halen. De bomen nemen de stof op, die vervolgens in de bladeren terechtkomt en door het daglicht in enkele seconden wordt afgebroken. 

  Lees meer over de fytosanering bij Dow in Chemie Magazine van mei 2013

  Veiligheid

  Dow Benelux - Terugdringen van het aantal procesveiligheidsincidenten | Genomineerd voor Responsible Care-prijs 2013

  Dow Benelux in Terneuzen heeft door continue implementatie van verbeteringen in de afgelopen 15 jaar een forse reductie van veiligheids-, milieu-, en nalevingsincidenten bereikt. Een bijzondere categorie incidenten zijn procesveiligheidsincidenten. Deze komen zelden voor, maar áls ze plaatsvinden is de impact op het bedrijf, de omgeving, medewerkers en media zeer groot.

  Dow werkt gestructureerd naar een organisatie die procesveiligheid niet alleen vanuit een technische kant benadert, maar ook leert van near-misses en iedereen bewust maakt van zijn rol in het voorkomen van dit type incidenten. De vele verbeteringen en de betrokkenheid van de medewerkers hebben ervoor gezorgd dat op de hele Terneuzen-site al meer dan 3,5 jaar geen procesveiligheidsincidenten zijn voorgekomen (meer dan 20 miljoen werkuren). Het project ‘Procesveiligheid: alleen genoegen nemen met 0 incidenten’ werd genomineerd voor de Responsible Care-prijs 2013. Bekijk onderstaande video voor meer informatie.

  Werving personeel

  DuPont de Nemours - leerwerkprogramma procesoperators groot succes

  Met een door de Erasmus Universiteit als ‘best practice’ bestempeld tweejarig leerwerkprogramma, weet het Dordrechtse DuPont de Nemours meer dan voldoende procesoperators binnen te halen. Het aantal aanmeldingen is inmiddels vier keer groter dan het aantal leerwerkplekken.

  Als Du Pont de Nemours het nagestreefde slagingspercentage van 100 procent haalt, zal het chemiebedrijf nog dit jaar 17 van zijn leerwerkers het diploma procesoperator in ontvangst zien nemen. Volgend jaar zijn dat er waarschijnlijk 23 en vorig jaar waren het er 13. Het merendeel betreft procesoperators B, een klein deel procesoperators A. Het leerwerkprogramma van DuPont wordt als een van de best practicesgenoemd in onderzoek van de Erasmus Universiteit naar de werving van technisch personeel. Het onderzoek benoemt de ingrediënten van het programma, dat er bovenal op gericht is procesoperators op te leiden voor specifieke bedrijfsonderdelen met ieder hun eigen productieproces. DuPont de Nemours zorgt met dit programma voor voldoende procesoperators op zowel korte als lange termijn.

  Lees meer over het leerwerkprogramma van DuPont in Chemie Magazine van januari 2014


  Contact

  Telefoon: 070 337 87 87
  Fax: 070 320 39 03
  E-mailadressen

  Postadres
  Postbus 443
  2260 AK  Leidschendam

  Bezoekadres
  Castellum, ingang C
  Loire 150
  2491 AK  Den Haag

  Perscontact
  Woordvoerder: Roderik Potjer, Hoofd Communicatie & Public Affairs
  Telefoon: 070 337 87 30
  E-mail: potjer@vnci.nl

  Inschrijven voor de nieuwsbrief

  Lees de Chemie Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de VNCI.

  Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
  U bent succesvol ingeschreven
  U bent succesvol uitgeschreven
  Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.

  all rights reserved 2017