NLEN(X) Sluiten

        

NL EN

Ledennet

Onderliggende pagina's

  Chemieregio's


  Nederland is een relatief klein en overzichtelijk land met een uitstekende infrastructuur, zowel wat betreft wegen, spoorwegen en waterwegen, als telecommunicatie, energievoorziening en ondergronds leidingennetwerk. De regio’s waar de chemie zich vooral heeft gevestigd, zijn daardoor via directe lijnen met elkaar verbonden.

  In geografische zin is de chemische industrie in Nederland verspreid over vijf regio’s, die, elk met hun specifieke kwaliteiten en specialiteiten, elkaar versterken en aanvullen. Belangrijke chemieclusters bevinden zich in de volgende regio’s:

  1. Het gebied rond de Rotterdamse haven
  2. Zuid-Limburg
  3. Zuid-west-Brabant en Zeeland
  4. Noord-oost-Nederland (Delfzijl en Eemshaven)
  5. Oost-Nederland/Twente

  1. Rotterdam/Botlek/Pernis/Moerdijk

  In de regio Rotterdam ligt de focus op basis- en petrochemie. Zo’n 90 procent van de activiteiten valt eronder of is eraan gerelateerd. Bovendien heeft de regio ambitieuze plannen. De Rotterdamse haven wil zijn petrochemische complex de komende decennia integreren met de industrieën van Antwerpen, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen. Hierdoor ontstaat feitelijk één groot petrochemiecomplex dat op wereldschaal toonaangevend is en dat nauw verbonden is met de complexen rond de haven van Antwerpen en die in Duitsland, van Gelsenkirchen tot Ludwigshafen. Het beoogde industriële cluster moet de concurrentie aankunnen met Houston, Singapore, het Midden-Oosten en het Verre Oosten.

  Clustering van raffinaderijen en chemische industrie maakt kostenverlaging mogelijk. Clustering aan zee biedt geweldige competitieve voordelen, aldus ceo Hans Smits van het Rotterdamse havenbedrijf.

  De Rotterdamse raffinaderijen zullen gemoderniseerde raffinaderijen zijn, met lagere zwavelgehaltes en minder CO2-uitstoot”, aldus Smits. “De raffinage en chemische industrie staan aan de vooravond van een transitie naar meer biobased-productie. Dat is ook nodig om ons voor te bereiden op het post-aardolietijdperk.” 

  In de petrochemie in het Rotterdamse havengebied (Botlek, Pernis, Maasvlakte) zijn ruim 25.000 mensen actief.

  In de regio is ook Plant One gevestigd, testfaciliteit voor duurzame procestechnologie in de regio Rijnmond. Plant One vult het gat tussen laboratorium en full scale productie. Stimulering en versnelling van duurzame ontwikkelingen is een nadrukkelijk doel van de initiatiefnemers van Plant One. De petrochemische industrie is immers de grootste energieverbruiker binnen de gehele industrie. Nieuwe technologieën voor minder energie- en grondstoffenverbruik of toepassing van schone grondstoffen kunnen door Plant One snel en kosteneffectief op pre-industriële schaal worden bewezen. De industrie kan hierdoor sneller transformeren naar duurzamer productieprocessen. De missie van Plant One is ‘concurrerende duurzaamheid’ te bewerkstelligen. De Rotterdamse haven wil ook in duurzaamheid bij de internationale voorhoede horen en streeft daarom naar halvering van CO2-uitstoot in 2025 ten opzichte van 1990. Plant One wil uitgroeien tot een centre of excellence op het gebied van duurzame procestechnologieën.

  2. Zuid-Limburg/Chemelot

  Zuid-Limburg is de bakermat van Koninklijke DSM, bekend van innovatieve producten en diensten op het gebied van life sciences en materials. Anno 2013 werken er 6.000 mensen bij het innovatieve bedrijf. Circa een op elke vier DSM’ers in Nederland houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Daarmee is Nederland voor DSM een belangrijke broedplaats voor vernieuwing die op vele plaatsen in de wereld gestalte krijgt.

  Rond DSM en de Universiteit Maastricht is veel innovatieve activiteit ontstaan in de zogenoemde life science sfeer. Een deel van die activiteiten is samengebracht op het grote chemische industriecomplex Chemelot. De totale oppervlakte daarvan beslaat 800 hectare. Grote 'site users' zijn DSM en SABIC Europe; zij exploiteren de grootste installaties. Daarnaast zijn meer dan 60 kleinere, innovatieve bedrijven op het terrein gevestigd. Onder de overige huurders bevinden zich bedrijven als het Japanse Sekisui S-lec, Lanxess en OCI. Op Chemelot bevindt zich een Research en Business Campus, waar veel bedrijven onderzoek doen en nieuwe producten ontwikkelen.

  3. Zuid-west-Brabant en Zeeland

  De regio Zuid-west-Brabant kan in één adem worden genoemd met de regio Rotterdam / Botlek / Pernis / Moerdijk. Niet alleen bestaan er via ondergrondse pijpleidingen directe verbindingen met Antwerpen, die via het Moerdijkgebied lopen, er is ook sprake van een levendig cluster van chemiebedrijven in de strook van Bergen op Zoom / Roosendaal naar Terneuzen (Dow Chemical) en andere delen van Zeeuws-Vlaanderen (Yara en Zeeland Refinery).

  Bijna een derde van de regionale Zeeuwse economie is toe te schrijven aan de industrie, dit komt voornamelijk door de sterke aanwezigheid van de branches chemie en energie. Het exportaandeel van de chemische industrie in Zeeuws-Vlaanderen beweegt zich boven het landelijk gemiddelde. Dow in Terneuzen is met ongeveer 2.000 medewerkers de grootste industriële werkgever van Zeeland.

  Sinds 2010 wordt nabij het Dow-terrein het 140 ha grote Valuepark Terneuzen ontwikkeld, waar bedrijven zich kunnen vestigen die gerelateerd zijn aan de activiteiten van Dow. In Bergen op Zoom is de Green Chemistry Campus gevestigd. Op de campus op het terrein van plasticproducent SABIC doen bedrijven onderzoek naar het maken van kunststoffen en andere producten uit landbouwresten.

  De chemie in de regio richt zich op de transitie naar biomaterialen en intermediates. Dankzij de beschikbaarheid van de grondstof suiker is de regio kansrijk op dit gebied.

  4. Noord-oost-Nederland (Delfzijl en Eemshaven)

  Delfzijl en de Eemshaven liggen in het uiterste noordoosten van Nederland, niet ver van de Waddenzee (sinds 2009 opgenomen in de Werelderfgoedlijst van Unesco). In het gebied zijn 160 bedrijven actief, vooral in de sectoren energie, recycling, chemie, metaal, logistiek, offshore en windenergie. Bij de bedrijven werken gezamenlijk meer dan 5.000 mensen. Onderdeel van de Eemshaven is het Chemiepark Delfzijl. Dit terrein biedt ruimte aan een groot aantal vooral energie-intensieve chemieprocessen.

  5. Oost-Nederland/Twente

  In Oost-Nederland /Twente bevindt zich een grote concentratie van bedrijven die zich bezighouden met slimme materialen.


  Contact

  Telefoon: 070 337 87 87
  Fax: 070 320 39 03
  E-mailadressen

  Postadres
  Postbus 443
  2260 AK  Leidschendam

  Bezoekadres
  Castellum, ingang C
  Loire 150
  2491 AK  Den Haag

  Perscontact
  Woordvoerder: Roderik Potjer, Hoofd Communicatie & Public Affairs
  Telefoon: 070 337 87 30
  E-mail: potjer@vnci.nl

  Inschrijven voor de nieuwsbrief

  Lees de Chemie Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de VNCI.

  Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
  U bent succesvol ingeschreven
  U bent succesvol uitgeschreven
  Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.

  all rights reserved 2017