Programma ‘Circulair water voor Chemelot’ gestart

Om ervoor te zorgen dat Chemelot ook op het gebied van waterhuishouding de meest duurzame en veilige site van Europa wordt, is op 1 maart het programma ‘Circulair water voor Chemelot’ gestart. Het uiteindelijke doel is een nullozing, oftewel circulair water.

 

Door de klimaatverandering enerzijds en sociaaleconomische ontwikkelingen anderzijds is het niet vanzelfsprekend dat er overal in Nederland in de toekomst voldoende (schoon) water beschikbaar is. Chemelot is zich ervan bewust dat zij een behoorlijke impact heeft op het oppervlaktewatersysteem van Limburg.

Water is op de site noodzakelijk voor koeling, verwarming (stoom), als proceswater en als bluswater. Chemelot haalt water uit het Julianakanaal. Een derde gaat verloren tijdens gebruik, met name door verdamping. De rest wordt gezuiverd in de Integrale Afvalwater Zuiveringsinstallatie en geloosd op de Maas via een zijtak van de Ur. Om componenten beter uit het water te halen, waar mogelijk opnieuw te gebruiken en het watergebruik te verminderen, is nu het programma ‘Circulair water voor Chemelot’ gestart. Het wordt gesteund door een consortium bestaande uit Waterschapsbedrijf Limburg, Waterleiding Maatschappij Limburg, Utility Support Group en Sitech Services. 

Het sluiten van de waterketen vraagt om een integrale benadering en is verbonden met de duurzaamheidsontwikkelingen op Chemelot en in de omgeving. Voor het uiteindelijke doel, nullozing, oftewel circulair water, is niet alleen optimalisatie van processen nodig maar zijn ook nieuwe technologieën nodig, en een frisse blik op het totale watersysteem op de site. Circulair water gaat volgens Chemelot over het sluiten van zowel kleine cirkels rondom een fabriek als om grote, site-brede cirkels, en over zowel watergebruik als de stoffen in het afvalwater.

Zicht op Chemelot in noordelijke richting. Foto Shutterstock