Amsterdam


 

Profiel
De chemie in Amsterdam is sterk in opkomst en gericht op duurzaamheid. Je vindt hier zowel grote namen als jonge honden. Aan kennis en goede ideeën is geen gebrek, met twee universiteiten en het Science Park in de buurt. Ook de beschikbaarheid van duurzame energie, organisch afval en feedstocks maakt het makkelijker.

Sterktes
Omdat er geen enorme infrastructuur staat, kan innovatie snel gaan. Micha Hes, businessmanager voor de biobased en circulaire economie van Havenbedrijf Amsterdam, vergelijkt het met telefonie in Afrika: er lag geen koperdraad in de grond, en dus stapte dit continent direct in op mobiele telefonie. “We kunnen ons daarom veel meer richten op niches.” Amsterdam denkt groot, maar pakt het via (wereldwijd gescoute) start-ups en scale-ups klein aan.

Programma’s
Het Innovation Lab Chemistry Amsterdam (ILCA) heeft een belangrijke rol. “We werken samen aan de opkomende industrie die biobased materiaal omzet naar chemische grondstoffen.” Ook maakt het cluster deel uit van CleanCapital (de samenwerking van het havenbedrijf, Afval Energie Bedrijf Amsterdam en Waternet om duurzame energie en grondstoffen te produceren) en Prodock (waar start-ups zich kunnen doorontwikkelen).

Clusterversterking
De Amsterdamse chemie werkt veel samen met het Nationaal Acquisitieteam Chemie van Invest in Holland. Ook is er de samenwerking met het cluster Maakindustrie van de Amsterdam Economic Board (met partners als Science Park, Tata Steel en het mkb) om innovatie en duurzaamheid aan te jagen in de sector. “Wij werken vooral van onderop. Hierbij ligt de nadruk op versterking van bestaande bedrijven en ontwikkeling van innovatie.”

Uitdagingen
Bestuurlijk draagvlak voor het krijgen van de benodigde milieuvergunningen blijft spannend, merkt Hes. “We zitten vlakbij een Natura 2000-gebied, dus we zijn beperkt in onze stikstofdeposities.” Een andere opgave is de zoektocht naar voldoende grondstoffen tegen een lage prijs. Hes hoopt daarom dat de technologie zich snel ontwikkelt om effectief grondstoffen te halen uit organisch afval, zoals cellulose of rioolslib. Een kleinschalig voorbeeld daarvan is Bin2Barrel, dat vergevorderde plannen heeft om in de haven plastic afval via pyrolyse om te zetten in olie.

Ambities
Over vijf jaar staan er minstens vijf nieuwe innovatieve bedrijven en is er één demo- of full scale-fabriek voor hernieuwbare grondstoffen uit afval. “Het belangrijkste is dat we meer gaan recyclen. We verbranden nu jaarlijks 1,4 miljoen ton huishoudelijk afval. Dat zouden we veel meer moeten omzetten naar grondstoffen.”